I regeringens vårbudget satsar man nya pengar på migrationsverket medan man sparar på äldreomsorgen.

Det är i grunden ”småpengar” som regeringen och stödpartierna C och L tar upp i den vårbudget man idag presenterar, om man jämför med statsfinanserna som helhet.

I höstas röstade M, KD och SD igenom ett jobbskatteavdrag för låg- och medelinkomsttagare på 20 miljarder kr (20.000 miljoner).

I höstas fick SD också igenom att 2 miljarder kr (2.000 miljoner) på äldreomsorg i den budget som M och KD lade fram och som vann i riksdagen.

I höstbudgeten satsade M, KD och SD också nära 1 miljard på polisen och nära 4 miljarder på försvarsmakten.

Nu berömmer sig finansminister Magdalena Andersson för att man satsar 40 miljoner kr (0,04 miljarder) mer på jämställdhetsmyndigheten.

I medier har det framstått som att S ”satsar” 800 miljoner på äldre, men pensionärsorganisationen SPF är upprörd över att regeringen vilseleder. Man omfördelar pengar från M, KD och SD-budgeten, och i slutändan blir det 310 miljoner mindre till äldreomsorgen – när S, C, L, MP och V får bestämma.

Regeringen dribblar också med polisens anslag. Man drar bort 232 miljoner kr från polisen. Samtidigt ska ansvaret för transporter av misstänkta flyttas över på kriminalvården. Men det har inte skett än, så polisen får fortsätta transportera misstänkta samtidigt som man blir av med pengarna.

Det regeringen och stödpartierna satsar på är istället mer bidrag till solceller, (+300 miljoner), mer till migration (+306 miljoner), mer på segregationsinsatser (+332 miljoner).

Och man satsar ytterligare 87 miljoner mer på regeringskansliet. Den minnesgode kommer ihåg att S och SD tillsammans gjorde besparingar på regeringskansliet 2010. Det var första gången S och SD röstade ner ett alliansförslag. Nu lägger S-regeringen mer på byråkrati.

I vårbudgeten nämns ”polis” en gång, ”gränsskydd” noll gånger, ”terrorism” två gånger, ”brottslighet” endast 3 gånger. Samtidigt nämner man ”miljö” 40 gånger, ”bidrag” 163 gånger, EU 267 gånger.

Det säger något om vad regeringen med stödpartier prioriterar.