”Vi förutsätter att alla män är våldtäktsmän”, säger Linda Westerlund Snecker (V) från riksdagens talarstol.

I en debatt om våld gav Vänsterpartiet alla män skulden till övergrepp och våldtäkter.

– Vi kvinnor anpassar våra liv och vårt beteende efter mäns eventuella hot om våld. För vi kan inte se på dig om du är en våldtäktsman eller inte, och därför förutsätter vi att alla män är våldtäktsmän. Det är den brutala sanningen. Det är så ett strukturellt problem ser ut. Det är därför som män måste ta sitt kollektiva ansvar. Alla män, sa V-politikern.

Mot detta reagerar riksdagsledamot Katja Nyberg (SD).

– Det är en rökridå för att skyla över de verkliga orsakerna till sexualbrottsepidemin. Vänsterpartiet påstår att de står upp för kvinnors lika värde. Men varför då envisas med att försöka dölja de främsta orsakerna till dagens problematik med hot och våld mot kvinnor? De förnekar desperat konsekvenserna av sin egen massinvandringspolitik och pekar istället ut alla män, bara för att dölja fakta om våldtäkterna, säger SD-politikern.