DEBATT. Väljarna förväntar sig en effektiv och verklighetsförankrad klimatpolitik som ger tydliga resultat. Att utveckla kärnkraften borde ha hög prioritet, skriver EU-kandidaten Beatrice Rugland Timgren (SD).

Miljöpartiet anser att ”klimatslakten är inställd” i och med att 750 miljoner satsas på det så kallade klimatklivet i vårbudgeten. Är det så enkelt, att gränsen mellan hopp och förtvivlan utgörs av en satsning på 750 miljoner?

Samtidigt skär regeringen ned på internationella insatser på klimatområden, trots att vi vet att detta är mer effektivt per satsad krona.

Den senaste mandatperiodens miljöpolitik har bestått av symbolpolitik – såsom klimatterapi och subventionerade cykelgarage – som huvudsakligen har gått ut på att spendera pengar.

Vårbudgeten innefattar även en ökning av anslaget till stöd av solceller på 300 miljoner kronor. Men i Norden har vi långa mörka nätter under vinterhalvåret då solceller producerar lite energi samtidigt som det är då vi förbrukar som mest energi. Det är direkt oansvarigt av den nuvarande regeringen att slösa ytterligare skattepengar på symbolpolitiska åtgärder som visat sig vara både dyra och ineffektiva. 

Något regeringen ofta motiverar sina politiska klimatåtgärder med är att Sverige ska vara ett föregångsland inom klimatpolitiken. Frågan är om något land kommer att vilja ta efter Sverige, om miljöpolitiken innebär att det svenska näringslivets konkurrenskraft påverkas negativt av exempelvis oregelbunden elförsörjning, på grund av intermittenta väderberoende energikällor.

Vilka länder kommer imponeras av den kontraproduktiva kemikalieskatten som skadar den svenska handeln? Vem kommer ta efter förslag som saboterar för den som försöker leva och försörja sig på den svenska landsbygden? Ytterligare en pinsam omständighet för den rödgröna regeringen är att utsläppen faktiskt inte har minskat under de senaste åren.

Dagens väljare kräver och förväntar sig en effektiv och verklighetsförankrad klimatpolitik, som ger tydliga resultat och gör Sverige till ett föredöme. Att bevara och utveckla kärnkraften borde till exempel ha hög prioritet. Internationella insatser borde intensifieras, inte rullas tillbaka.

Vi behöver en klimatpolitik som gör att Sverige kan visa stark tillväxt, samtidigt som vi minskar den globala miljöpåverkan. Vägen dit går genom forskning och utveckling, så att vi gör nytta i ett globalt perspektiv och påverkar därmed klimatet mer än vad vi kan åstadkomma på hemmaplan.

Beatrice Rugland Timgren
Kandidat till Europaparlamentet (SD)
Miljö och energipolitisk talesperson Ungsvenskarna