Närmare hälften av de studenter som CSN uppger har fått studiebidrag för studier vid Medinauniversitetet i Saudiarabien har kopplingar till extremism eller misstänkt ideologiskt motiverad brottslig verksamhet.

Stiftelsen Doku och Expressen har kartlagt de som fått svenska skattepengar från Centrala studiestödsnämnden, CSN, för att studera vid Medinauniversitetet, och andra lärosäten i Saudiarabien. Och vart de tog vägen sedan.

  • För närmare hälften, 32, av de tidigare studenterna som CSN uppger har fått pengar för studier vid Medinauniversitetet, finns kopplingar till extremism och/eller misstänkt ideologiskt motiverad brottslig verksamhet.
  • Flera personer har uttryckt sympatier för Islamiska staten och varit delaktig i rekrytering till våldsbejakande islamism i Sverige.
  • För minst fem personer finns det, likt IS-ledaren Haris Karicanin, bekräftade uppgifter om att de rest vidare till konfliktområdet i Syrien. Ytterligare en handfull personer finns i gruppen obekräftade eller misslyckade Syrienresenärer hos Säkerhetspolisen.

Samtidigt visar polisens kartläggning att kopplingarna till allmän, icke religiöst eller ideologiskt knuten kriminalitet bland studenterna också är påtaglig. Nästan var femte person i materialet bedöms av polisen vara kriminellt aktiv.

Försvarshögskolans analytiker Filip Ahlin bekräftar att det finns en koppling mellan studier i Saudiarabien och aktivism inom den islamistiska våldsbejakande miljön.

Idag har CSN möjligheter att neka studier vid vissa universitet. Sedan maj 2018 sker inte heller några utbetalningar av studiemedel för studier i Medina.

– Bland annat ska vi i dag bedöma utifrån om en utbildning anses vara diskriminerande utifrån antagningskrav och så vidare. Till exempel om en utbildning bara antar utifrån ett visst kön eller diskriminerar utifrån sexuell läggning, säger Henrik Strömberg Croné, utredare på rättsavdelningen på CSN.