48 procent av svenskarna har ganska litet eller mycket litet förtroende för EU. Men 65 procent vill ändå att Sverige ska vara kvar i unionen.

Både finans- och skuldkrisen 2008 och efter migrationskrisen 2015 blev allvarliga på grund av EU. Utan EU hade det inte blivit sådana dramatiska kriser, eftersom nationalstaterna då hade haft verktyg att ingripa innan det blivit kris. Därför är det inte märkligt att EU saknar förtroende hos betydande del av svenska folket.

Det låga förtroendet kan enligt bedömare leda till att valdeltagandet påverkas i EU-valet som är den 26 maj. EU-skeptiska väljare kan avstår från att rösta, säger statsvetare.

Också det faktum att makten i EU är så dold i en konstruktion som närmast är omöjlig att tränga igenom, gör det svårt att bedöma EU.

På frågan om hur stort förtroende man har för EU, svarar 4 procent ”mycket stort förtroende” (män 5% och kvinnor 2%). ”Ganska stort förtroende” svarar 49 procent (män och kvinnor lika).

”Ganska litet förtroende” svarar 36 procent (män 32% och kvinnor 40%). ”Mycket litet förtroende” svarar 12 procent (män 15 % och kvinnor 9%).

Samtidigt svarar 65 procent att de är för medlemskapet, medan 19 procent är emot.

Det är Novus om har intervjuat 1.500 personer mellan 18 och 79 år, under perioden 4 och 7 april.