Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll blev på skärtorsdagen KU-anmäld av riksdagsledamoten Angelika Bengtsson (SD). Detta med anledning av att Socialdepartementet ska ha försökt påverka Försäkringskassan i vilka handlingar som lämnas ut till medier.

Annika Strandhäll petades som departementschef när Stefan Löfven ombildade sin regering i januari. Strandhäll är nu underställd socialminister Lena Hallengren. Strandhäll har varit något av en vandrande katastrof.

Hennes hatfyllda inlägg i sociala medier har väckt uppmärksamhet. Allvarligare är att hon under märkliga omständigheter sparkade Försäkringskassans chef Ann-Marie Begler. Detta sedan kassan gjort det regeringen krävt: minskat sjuktalen.

Eftersom det kom kritik mot Försäkringskassans strikta bedömningar ville Strandhäll inför valet komma undan sitt politiska ansvar genom att skuldbelägga Försäkringskassans tjänstemän.

Försöker tysta myndighet

Nu är Strandhäll indragen i nya tvivelaktigheter. Hon har med indirekta hot försökt att förhindra Försäkringskassan från att lämna ut uppgifter till medier.

Försäkringskassan får ”naturligtvis göra som vi vill” men ”det kommer att få allvarliga konsekvenser för våra dialoger/samtal och den information de är beredda att dela med oss” om mötesprotokoll lämnades ut till medier. 

Det budskapet förmedlade Strandhäll, enligt ett mejl som DN har tagit del av. Försäkringskassans tillförordnade generaldirektör, Maria Hemström Hemmingsson, skrev mejlet till fem underställda efter att ha mottagit ”upprörda samtal” från Strandhälls medarbetare. 

När medier började ställa frågor om Strandhälls hot, meddelade hon att hon var ovetande om historien. ”I det här fallet så finns det överhuvudtaget ingenting som jag har någon kännedom om”, sa Strandhäll till DN. Hon fortsatte: ”låt mig vara tydlig med att några sådana signaler inte har kommit härifrån.”

Strandhäll sa sig alltså både vara helt ovetande, och samtidigt visste hon att det inte hänt.

KU-anmäld för ”Uppenbara brister”

Angelika Bengtsson (SD) har nu anmäler socialförsäkringsminister Annika Strandhäll till riksdagens konstitutionsutskott. I sin anmälan skriver hon:

”Det kan med fog ifrågasättas om departementets och generaldirektörens agerande står i förenlighet med Tryckfrihetsförordningens regler för utlämnande av allmän handling. Vidare kan ifrågasättas om ansvarigt statsråds agerande är förenligt med grundlagens stadgande om förvaltningens självständighet.”

Anmälan avslutas:

”Jag hemställer därför att Konstitutionsutskottet granskar regeringens och statsrådet Annika Strandhälls agerande rörande Försäkringskassans hantering av utlämnande av allmänna handlingar och handlingar som inte belagda med sekretess.”

– Vi ser det som allvarligt att regeringen, eller i det här fallet Socialdepartementet, försöker styra vilka offentliga handlingar som allmänheten får ta del av. Skälet till att vi KU-anmäler är även de uppenbara brister som departementet visat gentemot grundlagen, säger Bengtsson till Expressen.

– Det vore olyckligt om den här typen av hantering av allmänna handlingar blir praxis.