Omgiven av livvakter och polis besöker inrikesminister Mikael Damberg (S) stadsdelen Gottsunda i Uppsala. Partikamraterna kräver att polisens kartläggning av särskilt utsatta områden ska hemligstämplas eftersom det är stigmatiserande att pekas ut som stökig.

Polisens klassificering av Gottsunda som ”särskilt utsatt” betraktas som en käftsmäll av lokala politiker.

– Det var ett ensidigt, polisiärt beslut, säger kommunalrådet Erik Pelling (S) till DN. 

De 23 områden i landet som polisens nationella operativa avdelning, NOA, graderar som särskilt utsatta skapar en stigmatiserande effekt som politiker vill ”slippa”. 

– Polisiär prioritering i alla ära. Men resten då? Vad gör vi åt grundorsakerna till problemen, klagar kommunalrådet
Kenneth Nilsson (S) i Örebro.

Kriminologer ser också nackdelar med att Sverige offentliggör samhällsproblem som ”sprids över världen”.

Skälet till att hemligstämpla kartläggningar av vardagen i Sverige ökar också eftersom det tillkom hela åtta bostadsområden som var särskilt utsatta 2017. Listan över utsatta områden blir bara längre och längre. Det är information som svenska folket inte borde få.

Ju större problem, desto mer angeläget att hemligstämpla, resonerar S-politiker och kriminologer.

Och polisen är beredd att gå S och kriminologerna till mötes och hemligstämpla fakta och på det sättet stoppa diskussion om akuta samhällsproblem.

”I år är det ytterst osäkert om polisen kommer att gå ut med någon uppdaterad lista”, rapporterar DN. Enligt tidningen är NOA:s underrättelseenhet bekymrade och väl medvetna om ”risken för att listan är kontraproduktiv” för politiker som vill slippa diskutera samhällsproblem.

– Om en eventuell ny, samlad lägesbild kommer att bli offentlig är ännu inte bestämt, säger Jonas Beltrame-Linné, pressekreterare på NOA

En avvikande röst i DN-reportaget är ett moderat kommunalråd i Växjö som har en stadsdel, Araby, som betraktas som särskilt utsatt.

– Det var riktigt bra att vi hamnade på den listan. Det blev som ett nyktert uppvaknande från polisens sida, att de äntligen erkände problematiken som vi länge försökt uppmärksamma. Listan gav oss ett fokus att jobba mer konstruktivt och med samma målbild, säger Anna Tenje (M) kommunalråd i Växjö.