Förre M-ledaren Fredrik Reinfeldt får kritik när han ser migration som en lösning på åldrande befolkning. ”Bisarra fantasier”, säger LO-ekonom.

I en skrift för delegationen för Senior arbetskraft lyfter Fredrik Reinfeldt fram sin gamla käpphäst om att fler bör jobba tills de är 75 år. Detta därför att medellivslängden ökar och en större andel av befolkningen blir äldre, vilket kan leda till lägre pensioner.

När han intervjuas i Studie Ett tar Reinfeldt också upp invandring som ett viktigt sätt att lösa problemet med att svenska folket blir äldre. Han motsätter sig de ekonomer och migrationsforskare som pekar på att migrationen har en tydlig nettokostnad för samhället. Han inbillar sig att migranter plötsligt skulle komma i arbete, trots att så inte skett på årtionden.

”Martin Kolk, docent i demografi, har pekat på att om man ska lösa befolkningsstrukturen med migration, och behålla 2015 års medelålder till år 2080, skulle det innebära att 38,1 miljoner nettoinvandrare. Finns det en övertro på att invandring kan lösa problemen”, frågar programledaren.

– Det finns en övertro på att göra invandringen till ett problem, replikerar Reinfeldt. Alternativet är ökat barnafödande, säger han.

Reinfeldt tar alltså inte avstånd ifrån att Sverige behöver 38 miljoner migranter de kommande 40 åren.

Här är det lätt att instämma med LO-ekonomen Torbjörn Hållö: ”Reinfeldts påståenden om att en liberal migrationspolitik skulle kunna rädda pensionerna är fria fantasier utan stöd i fakta. Det mest bisarra är [att se] migration som lösning på låga pensioner.”

Hållö länkar till rapport från Nordiska rådet som just visar att det behövs 38 miljoner migranter – och en befolkning i Sverige på upp till 54 miljoner – för att migrationen ska kunna lösa den demografiska uppgiften att hålla medelåldern oförändrad.

Reinfeldt är ett exempel på den verklighetsfrånvända utopism som härjar hårt i etablissemangen. Trots att integrationen fullständigt misslyckats i 30 år, tror Reinfeldt på beräkningar som kräver att nyanlända direkt kommer i arbete. Hur kan man torgför sådant strunt? Ingen vettig människa tror på det.

Och att Sverige skulle ta emot en miljon migranter om året i 40 år… Hur har man det med sitt förnuft, om man tror att svenska folket skulle gå med på det?

Men det är bra att Reinfeldt och andra, som Annie Lööf, talar klarspråk så att fler väljare inser hur de gamla partiernas politiker faktiskt ser på Sverige.

Det är när fler förstår, som vi kan rösta bort dessa etablissemang och få realister till regeringsmakten.