I vårbudgeten kommer regeringen med hjälp av stödpartierna C och L att spara på äldreomsorgen, uppger Dagens Industri.

M och KD fick i höstas igenom sin statsbudget tack vare stöd av SD. Ett viktigt skäl till att SD röstade för M/KD-budgeten var att man i förslaget strukit den besparing på omkring 2 miljarder på äldreomsorgen som finansminister Magdalena Anderssons budgetförslag innehöll.

Nu när S och MP i regeringen har stöd av C och L tar man åter upp besparingsförslaget på äldreomsorgen.

Enligt DI:s källor vill S, MP, C och L spara minst 2,7 miljarder kronor under innevarande budgetår, 2019, vilket innebär att flera riktade bidrag till kommunerna skrotas, varav 310 miljoner på äldreomsorgen. Detta trots att antalet äldre ökar och omsorgen står inför stora utmaningar.