Statsminister Stefan Löfven (S) har flera gånger sagt att man inte ska ge konsulärt stöd för att hjälpa återvändare från IS-krigets Syrien, trots detta förbereder Utrikesdepartementet ändå att underlätta återresa till Sverige.

Det är webbmagasinet Ledarsidorna.se som via källor kan avslöja att Utrikesdepartementet studerar om och hur man ska arrangera mottagandet och transporten av personer från Baghuz, terrorsekten IS sista fäste i Syrien, till Sverige. Det är i Baghuz som bland annat den döde IS-terroristen Mikael Skråmos efterlämnade barn omhändertogs. I Baghuz finns även stora grupper av uiguriska IS-terrorister, med familjer, som överlevt slutstriderna.

Ledarsidornas källor nämner explicit Baghuz som ett av de aktuella lägren eller stridshärdarna varifrån återresor skulle kunna komma ifråga.

Studien leds inom UD av Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden, som arbetar med frågor som rör ekonomiskt och praktiskt stöd till enskilda. De svenska medborgare som reser till länder UD avråder resa till, saknar rätt till sådant, sk konsulärt, stöd enligt regelverket om de skulle vilja återvända till Sverige. Ledande UD-tjänstemän utreder nu hur man kan bryta mot regelverket för att hjälpa IS-krigarnas anhöriga.

Det finns inga uppgifter på om de barn som svenska UD planerar att ta emot ska begränsas till de som har föräldrar med svenskt medborgarskap, eller om kretsen skall vidgas. Inte heller om hur Sverige skall agera om det i framtiden dyker upp föräldrar som gör anspråk på att återförenas med de av Sverige evakuerade IS-barnen. Eller i de fall barnets evakuering skulle utnyttjas som en form av “mänsklig sköld” för föräldrar som senare kräver återförening efter att ha uppstått från de tidigare dödförklarade, skriver Ledarsidorna.