I riksdagen föreslog Paula Bieler att det blir tillfälligt stopp för nya medborgarskap. Hon förklarade också att asylmottagningen kan stramas åt så att den i praktiken blir noll.

– Det svenska medborgarskapet behöver uppvärderas. Det enda som krävs är att du varit här tillräckligt länge och det ska ha gått tillräckligt lång tid sedan du sist begick ett brott. Det är inte en rimlig ordning, sa Bieler i riksdagens kammare på tisdagen.

– Mest kontroversiellt i vårt förslag är att vi tycker det gått så långt att vi skulle vilja se ett moratorium för medborgarskap, till dess vi får en seriös politik på plats. Medborgarskapet har inte råd att ytterligare devalveras genom att delas ut med den bristfälliga lagstiftning vi har idag.

Minska asylmottagande till i praktiken noll

– Hösten 2015 nådde vi en sådan situation att alla till slut var tvungna att erkänna att det finns en gräns för vad vi klarar av. Vi har en kapacitetsbrist, slog Bieler fast.

– Det är bra att den tillfälliga asyllagen ska förlängas, men genom alla uppluckringar har den aldrig varit på EU:s miniminivå. Sverige har ett mycket högre mottagande än andra europeiska länder. Det finns många regelverk som går att stramas åt.

– Från Sverigedemokraternas sida har vi många förslag på hur man redan nu och i enlighet med gällande internationella avtal och EU-lagstiftning skulle kunna minimera asylmottagandet till i praktiken noll. Detta genom att ställa krav på samarbetsvilja, krav på att redogöra för resväg till Sverige, upprätta listor på säkra asylländer och klargöra att om Sverige inte är första säkra land som du når, då är det inte här du ska söka asyl.

Utvisning av dömda

– Möjligheten att utvisa utländska medborgare som begår brott måste användas i betydligt högre utsträckning. Vi vill göra utvisning obligatoriskt vid grövre brott.

Nedan kan du se Paula Bielers huvudanförande i riksdagsdebatten.