Personer som gjort sig skyldiga till allvarlig brottslighet i Finland kan från och med maj förlora sitt finska medborgarskap, meddelar Inrikesministeriet.

Lagändringen innebär att en person med dubbelt medborgarskap kan förlora sitt finska medborgarskap om denne gör sig skyldig till vissa allvarliga brott.

De brott som räknas upp i lagförslaget som nu stadfäst av republikens presidenten, är landsförräderi, högförräderi och brott gjorda i terroristiskt syfte avsedda att skada Finlands livsviktiga intressen.

– De som har dömts för landsförräderi eller terroristiska brott har förlorat sin lojalitet gentemot Finland och finländarna. I sådana fall är det berättigat att återkalla medborgarskapet med vissa förbehåll, sa i vintras dåvarande inrikesministern.

Enligt förslaget förutsätter ett återkallat medborgarskap att en person får ett ovillkorligt fängelsestraff på minst åtta år.

Som terroristiska handlingar klassas till exempel tagande av gisslan, grov människohandel, befattning med kemiska vapen eller kärnvapen, mord eller kapning som riktar sig mot Finlands vitala intressen.

Migrationsverket fattar enligt förslaget det slutgiltiga beslutet om att medborgarskapet ska hävas.

Indraget medborgarskap på grund av felaktiga uppgifter

Redan nu kan en person som fått finskt medborgarskap genom att ge felaktiga eller vilseledande uppgifter förlora sitt finska medborgarskap.

Sverige utan möjligheter att dra in medborgarskap

Flera andra länder i Europa, som Danmark, har redan lagstiftning på plats och har dragit in medborgarskap av olika skäl.

Inga av dessa möjligheter finns dock i Sverige. Varken förre justitieministern Beatrice Ask (M) eller nuvarande Morgan Johansson (S) har agerat för att vårt land ska kunna skydda sig mot brott och fusk.

*

Se mer: Hufvudstadsbladet i Ny lag träder i kraft: Personer som begår allvarliga brott kan mista sitt medborgarskapoch här, Finlands migrationsverk i
Förlust av finskt medborgarskap