Pensionsmyndigheten håller med regeringens förslag om att höja pensionsåldern, men vill att den höjs än mer. Eftersom fler blir äldre, måste vi ställa in oss på att jobba ännu längre än förslaget.

Grundförslaget om höjd pensionsålder innebär att lägsta ålder för att ta ut allmän pension höjs stegvis från dagens 61 till 63 år 2023. Därefter stiger åldersgränsen i takt med medellivslängden.

Kvinnor som i år fyller 65 år har i genomsnitt 23 år kvar att leva, medan männen har 21 år kvar att leva, enligt färska siffror från Statistiska centralbyrån, SCB.

Mot höjning av lägsta pensionerna

Samtidigt rapporterar Dagens industri att Pensionsmyndigheten är kritisk mot förslaget om ett förbättrat grundskydd för pensionärer. Det handlar om höjd garantipension och förbättringar i bostadstillägget för pensionärer.

”Kopplingen mellan arbete och pensionens storlek försvagas”, skriver Pensionsmyndigheten som vill se en mer omfattande utredning.

Man skulle också kunnat påpeka att det blir extra dyrt att höja grundskyddet med tanke på den stora invandringen av människor som aldrig kommer i arbete innan de blir pensionärer.