Brottsförebyggande rådet, Brå, har nu meddelat att de ska göra ny kartläggning av gärningsmäns ursprung. Fram till för ett år sedan röstade alla partier i riksdagen utom SD emot att ge ett sådant uppdrag.

Till TV4 säger nu riksdagsman Johan Forssell (M), rättspolitisk talesperson, att det är ”bättre sent än aldrig” och att han ”ser fram mot resultatet av den här studien”. Men faktum är att Moderaterna under lång tid aktivt motarbetat och röstat emot Sverigedemokraternas förslag om att en ny studie av gärningsmäns härkomst ska genomföras.

År 2011 lämnade Sverigedemokraterna in sin första motion om att ge Brå i uppdrag att genomföra en ny studie för att följa upp den kartläggning som Brå gjorde 2005. Övriga partier röstade ner förslaget.

Motion med samma krav avlämnades därefter varje år till riksdagen. Så sent som i december 2017 röstade alla partier utom SD emot uppdrag till Brå.

Nej från alla utom SD i december 2017

I justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU1 reserverade sig Adam Marttinen (SD) när de andra partierna säger nej:

”För att effektivt arbeta mot brottslighet är det viktigt med detaljerad kunskap om var och hur den tar sig uttryck. Som ett led i detta vill vi ge Brå i uppdrag att utföra en ny rapport om invandrares brottslighet. Dessutom ska Brå ges i uppdrag att offentliggöra den statistik de samlar in i en statistikdatabas så att var och en själv kan ta ut relevant statistik för att kunna bilda sig en uppfattning om samhället vi lever i.”

Votering om denna reservation ägde rum i kammaren 6 december 2017:

44 ja-röster från SD-ledamöter och 263 nej-röster från S-V-MP-M-KD-C-L-ledamöter till att ge Brå uppdrag om att studera invandrares brottslighet.

De beklagar sin egen politik

När nu Brå på våren 2019 själva kommit fram till att en förnyad studie behöver göras och beräknar att den kan vara färdig 2021, anser Johan Forssell (M) att det är beklagligt att studien har dröjt så lång tid. Men Moderaterna har alltså tillsammans med övriga partier under åren 2011-17 röstat emot Sverigedemokraternas krav på att en sådan studie ska göras.

Detta är ett exempel på hur de gamla partierna agerar nuförtiden. Man röstar nej till Sverigedemokraternas konkreta förslag i riksdagen år efter år. Sedan svänger man, och beklagar att det SD föreslagit inte genomförts tidigare.

Sådant kan tvivelsutan kallas hyckleri. Det är bevis på att man inte har full koll på sin egen värderingskompass. Det kan vara utslag av opportunism: man svänger när andra gör det. Det är därmed motsatsen till att gå före och visa ledarskap.

Men i grund och botten kan man inte annat än välkomna Moderaternas omsvängning. Det är bra att fakta nu får tas fram, även om den anses känslig. Fakta måste gå före politiskt korrekta uppfattningar.