”Stor seger för SD”, skriver Adam Marttinen om att justitieutskottets reservation vann över regeringens motstånd när det gäller att utreda möjligheten att skydda vittnen mot hot.

Det var SD, KD, M och L som i riksdagens kammare röstade för förslaget som vann över rödgröna regeringens med röstsiffrorna 160-157.

I debatten påpekade Henrik Vinge (SD) att den ökande brottsligheten och tuffare klimatet försvårar domstolarnas arbete.

– Det blir allt vanligare med hot och våld mot dem som vill vittna i domstol. Det här gäller inte minst i kölvattnet av den organiserade brottsligheten.

– Detta har föranlett oss att tro att det är rätt att nu gå fram och utreda möjligheten till anonyma vittnesmål. Det gäller framför allt i frågor som rör just organiserad brottslighet där människor kanske helt enkelt inte vågar berätta om det de sett eller hört om de inte kan få göra det anonymt, sa Vinge.

Det handlar om anonymitet gentemot en misstänkt, däremot inte om att vara anonym mot domstolen. Skyldigheten att vittna sanningsenligt och straffansvar om man ljuger under ed ska inte ändras.

Motståndarna utgörs av vänsterpartier som menar att anonymiserade vittnen ”urholkas hela det svenska rättssystemet”, som Linda Westerlund Snecker (V) uttryckte det i riksdagsdebatten.

Men frågan är vilket som utgör ett större hot, att vittnen inte vågar vittna eller att de vittnar utan att deras identitet röjs för den misstänkte?

Hot mot vittnen kan innebära att någon ringer upp ett vittne som ska medverka vid rättegång inom några dagar och säger ”vi vet var din dotter går i skolan, så hoppa över domstolen”. Det är enkelt att förstå om en person i den situationen avstår från att tala om vad man råkat se, för att slippa risken att utsätta sin familj för fara. Vittnesskydd syftar till att minimera sådan risk för den som vittnar.

S röstar emot trots vallöfte

I en annan fråga, om så kallade kronvittnen, ställdes Socialdemokraterna till ansvar av Adam Marttinen (SD).

– Det är anmärkningsvärt att S säger att man är emot ett kronvittnessystem, trots att man har gått till val på och lovat väljarna det i regeringsförklaringen, sa Marttinen.

Kronvittne innebär att staten kan ge lägre straff för en person som döms för brott, om denne medverkar vid en utredning av annan brottslighet. Det skulle kunna skapa incitament för personer som ingår i kriminella gäng att vittna mot ledargestalterna. På så sätt får man en möjlighet att komma åt personer högre upp i den kriminella hierarkin.