”Dags att göra blått till det nya gröna”, så inledde britten Richard Milsom den konservativa Östersjökonferensen i Sveriges Riksdag.

Östersjöns miljö stod i fokus under Blue Green – Baltic Sea Summit som ägde rum i Stockholm förra veckan.

SE KORTA VIDEOINTERVJUER MED TALARNA INFÖR KONFERENSEN – NEDERST

Deltagarna hälsades välkommen av Richard Milsom, som är kanslichef för den konservativa alliansen ACRE, Alliance of Conservatives & Reformists in Europe. Han påminde om att ACRE har medlemspartier i de flesta länder runt Östersjön, bland dem Sverigedemokraterna.

Östersjöns miljö är en viktig fråga, både när det gäller handel och säkerhetspolitik, men kanske främst därför att föroreningar gör vattenmiljön dålig. Det får vara nog med övergödning och utsläpp från länderna runt Östersjön, inte minst Ryssland.

– Konservativa stiftar lagar och löser problem medan gröna rörelser protesterar mot miljöproblem, summerade Milsom.

Bada i Östersjön

Deltagarna hälsades välkomna till Sverige av Mattias Karlsson, gruppledare i riksdagen (SD), som refererade till den egna barndomens somrar på Öland med bad i Östersjön. Frågan är om barnen idag och i framtiden kan bada lika fritt, sedan Östersjön blivit alltmer förorenat av övergödning och andra utsläpp.

– Vi jobbar för att få Östersjön högre upp på den internationella dagordningen. I miljöfrågorna kan vi utgå ifrån vår kärlek och omtanke om vårt eget hem, medan vänstern använder miljön för att slåss för globalism och antikapitalism, sa han

– Som konservativa vill vi förvalta vår jord så att vi kan överlämna den i bästa skick till våra barn, summerade Karlsson.

Parlamentskandidaten Beatrice Rugland Timgren (SD), som också är miljöpolitisk talesperson i Ungsvenskarna, beskrev varför Östersjön är ett så känsligt innanhav. Det grunda Öresund är enda kanalen ut i Atlanten för vattencirkulationen.

Säkerhetspolitiska utmaningar

Georgiske parlamentsledamoten Nino Goguadze analyserade Rysslands maktpolitik kring Nordstream II, den nya gasledningen genom Östersjön, utifrån sina erfarenheter från Georgienkriget 2008. Ryssland gör fortfarande allt de kan för att hindra Georgien att närma sig väst. Ryssland har sagt rakt ut att de är beredda att använda våld för att värna intressen, även använda sin egen diaspora – rysktalande i Baltikum.

Ryssland använder desinformation och propaganda riktad både mot ryska medborgare i Georgien och georgier för att måla upp en bild av att Georgiens självständighet är hotad av EU. Man riktar in sig på utsatta samhällsgrupper för att sprida extremism och isolationism. Alla europeiska länder har ett ansvar att möta rysk desinformation, menade hon.

Fiske och jakt

EU-parlamentarikern Peter Lundgren såg Östersjön som vårt gemensamma arv. Östersjön är mer än ett hav och dess betydelse kan inte överskattas. Vårt hav och dess kuster tillhör människorna som bor där. Långsiktigt förvaltarskap rörande fisken är nödvändigt. Fiske och jakt är två viktiga aspekter för vårt hav. Sälarna är för många. Sprider sjukdomar och äter fisk. Norge har bara en bråkdel.

Övergödning via kväve och fosfor måste åtgärdas utan att slå ut lantbruket, eftersom vi annars bara flyttar miljöproblemen. Plast i haven är ett stort problem. Det ska inte hamna i havet från första början. Det handlar om förnuftigt beteende. När människor känner gemenskap och förvaltar sin gemensamma natur så dumpar de inte skräp i haven.

– Det här är startskottet för ett vårt konservativa arbete med Östersjön. Vi har stora möjligheter att göra verklig nytta här, sa Lundgren.

Konservativt samarbete över gränserna

Juristen och bitr kanslichefen för ACRE, Themistoklis Ashtenidis, talade om ACRE inför Europaparlamentsvalet. ACRE vill att EU låter länderna vara unika och självständiga. Han var optimistisk om valet. Vi har chansen att göra EU till ett samarbete för de europeiska folken, sa han.

Riksdagsman Aron Emilsson (SD) förklarade att Sverigedemokraterna som parti är beredda att arbeta för fortsatt och fördjupat arbete mellan länderna kring Östersjön. Det handlar om att möta allt från militära hot till mikroplaster.

– Vi behöver ta ledartröjan i miljöarbetet kring Östersjön, med respekt för de småskaliga fiskare och skärgårdsbönder som lever där. Vi behöver synliggöra Östersjöns utmaningar och vara tydliga med att det inte är vänsterliberalerna som äger frågan, summerade Emilsson.

Naweed Khan vid den av Margaret Thatcher bildade tankesmedjan
New Direction, talade om ett globalt konservativt samarbete. Det handlar om att förena nya och gamla konservativa. Kärlek till nationen, till lagarna och till familjen står i fokus.

– Vi behöver en gemensam identitet som tilltalar alla konservativa, oavsett inkomst, hudfärg och bakgrund. 2019 är vårt år. Konservativa vinner mark i hela världen, avslutade Khan.

Mattias Karlsson om konservativ miljöpolitik som startar i vardagen.
Richard Milsom about a growing conservative alliance.
Peter Lundgren om att nya dörrar för internationellt samarbete öppnats.
Interview with Nino Goguadze on russian influence in Europe
Aron Emilsson lyfter nordiskt och internationellt samarbete om allt från cyberhot till mikroplaster i Östersjön
Beatrice Rugland Timgren talade om miljögifter i Östersjön.
Interview with Naweed Khan at New Direction Foundation formed by Margaret Thatcher.