Flera medier rapporterar falskt när det kommer till vilka som ligger bakom hatbrott, rasism och antisemitism. Av olika studier framgår att muslimer är kraftigt överrepresenterade i hatet mot judar.

När SVT nu uppmärksammar en Ny våg av antisemitism i Frankrike, antyds det upprepade gånger att högerextremism skulle vara främsta orsaken till hatet. Det strider mot vetenskap och fakta.

Den EU-studie som nämns i SVT-reportaget, där 16.000 judar i 12 länder tillfrågats, har Samtiden tidigare rapporterat om i Islamister och vänsterextrema bakom växande antisemitism i Sverige.

Även om det i studien tydligt framgår att den största gruppering som ligger bakom hatet är muslimer, hela 40 procent av alla attacker i Sverige och 33 procent i Frankrike, nämner SVT inte detta med ett ord i sin webbartikel och i reportaget heter det att antisemitism ”också finns” bland personer från Mellanöstern.

SVT jämställer dessutom höger- och vänsterextremister, även om studien tydligt visar en skillnad. Vänsterextremister ligger bakom betydligt mer hat än högerextremister, 27 mot 18 procent av angreppen i Sverige. I Frankrike är skillnaden än större, då vänsterextrema står för 21 procent mot 7 procent för högerextrema.

x

Det finns naturligtvis ingen ursäkt för hatfulla utfall och trakasserier, vem som än utför dem. De är alltid förkastliga och ska alltid fördömas.

Men medierna riktar alltid in sig på fel grupp. SVT vilseleder sin publik och stärker därmed fördomar som vissa partier, som S och C, vill underblåda.

Varför går medierna dessa partiers ärenden? Varför återger man inte forskningsresultatet i den studie man hänvisar till?

Resultatet blir kampanjjournalistik som när det gäller SVT inte stämmer överens med statens sändningstillstånd, där krav på saklighet och opartiskhet ställs.

Om medierna inte anser den studie SVT refererar till räcker, finns andra som visa på liknande resultat.

Forskaren i sociala studier vid universitetet i Oslo, Johannes Due Enstad, har publicerat rapport som sökt svar på politiskt känsliga frågor kring rasism/antisemitism. Hur ofta och var sker antisemitiskt våld i dagens Europa? Hur utsatta är den judiska befolkningen i olika länder? Vilka ligger bakom brotten?

I de data han sammanställt, ligger muslimer bakom 51 procent av hatfulla utfall mot judar i Sverige, vänsterextremister för 25 procent och högerextremister för 5 procent.

Johannes Due Enstad visar också att Sverige har ett särskilt stort problem med antisemitism. Den var betydligt större i Sverige än i Frankrike under perioden 2005-2015.

Det är mycket allvarligt att massmedier vilseleder allmänheten om var huvudproblemet till ökande antisemitism finns. Politiker och myndigheter kan lägga fokus på fel målgrupp när det gäller att bekämpa hatet, rasismen och fördomarna. Man talar om en liten grupp högerextrema, som enligt olika studier utgör ett mycket mindre problem än den muslimska befolkningen.

I Sverige råder en i politiska sammanhang övergripande fördom om att invandrare inte skulle kunna vara rasister. Det är något som vita svenskar bara kan vara. Denna lögn strider mot all vetenskap.

Också i andra typer av studier om rasism i vardagen i olika länder, är svenska folket bland de mest toleranta av alla (se här, här, här, här, här, här). Däremot är rasism utbredd i de länder varifrån flertalet invandrare kommer. För att landa i en förklaringsmodell där detta inte skulle vara en viktig orsak till ökad rasism i Europa måste man ha stora skygglappar eller vara blind på båda ögonen.