DEBATT. Kostnadskrävande sjukvård för asylsökande som tidigare har ersatts av staten, genom Migrationsverket, riskerar nu att skjutas över på regionerna. Detta kommer utan tvekan att ha en inverkan på regionernas ekonomi och tvinga regionerna till nya prioriteringar, skriver de tre gruppledarna (SD) i Region Stockholm, Uppsala och Sörmland.

Förvaltningsrätten i Karlstad har i tre olika domar slagit fast att Migrationsverket kan neka ersättning för vård till Region Sörmland. Region Sörmland anser att Migrationsverket därmed har ändrat tidigare fastställd praxis, och att kostnaderna för asylsökandes avancerade sjukvård nu skjuts över på regionen.

Tvisten handlar om vad som är ett vårdtillfälle och en vårdperiod. För att kunna få ersättning av Migrationsverket ska vårdkostnaderna per vårdkontakt överstiga 100.000 kronor. Region Sörmland anser att en vårdkontakt kan omfatta flera vårdtillfällen efter varandra, med bland annat uppföljande provtagningar, återbesök och andra kompletterande undersökningar.

Enligt Region Sörmland har Migrationsverket tidigare inte haft några synpunkter på att efterföljande och uppföljande sjukvård kan betraktas som en del i ett längre och en mer omfattande vårdkontakt.

Med Migrationsverkets nya linje blir det avsevärt mycket svårare för regionerna att få ersättning för den avancerade vård som man ger asylsökande som har placerats i regionen.

Antalet enstaka vårdtillfällen som belastar regionens budget med mer än 100.000 kronor är betydligt färre än de utdragna vårdprocesserna som ofta är lika kostsamma som omfattande för regionens sjukvård. Genom sin nya praxis kommer landets regioner ofrånkomligen att få ökade sjukvårdskostnader.

Förvaltningsrättens domar kan ses som ett tidens tecken, där staten genom Migrationsverket allteftersom väljer att skjuta över kostnaderna för den förda migrationspolitiken på landets kommuner och regioner.

Regionerna kommer att behöva se över sina prioriteringar för att kunna ta kostnaderna för den såväl dyra och tidskrävande vård som staten tidigare har ersatt regionen för. I förlängningen är det regionens invånare som kommer att få se konsekvenserna i vårdkön eller på skattsedeln.

Migrationspolitiken och migrationspolitikens konsekvenser är en statlig angelägenhet. Migrationsverket placerar asylsökande runtom i landet, i landets olika regioner. Att Migrationsverket fortsätter att ta sitt ansvar för de kostnader som uppstår i samband asylprocessen är lika rimligt som riktigt. Den förändrade praxisen är varken rimlig eller riktig enligt oss. Avancerad sjukvård ger man inte vid ett vårdtillfälle. Den avancerade sjukvården tar tid, och framförallt så kostar den mycket under den utdragna vårdprocessen.

Med en sannolikhet gränsande till visshet så kommer flera regioner att få se en liknande situation som Region Sörmland. Högkvalificerad, avancerad och dyr sjukvård på Nya Karolinska, omfattande kirurgi på Södersjukhuset eller livräddande hjärtinfarktvård på Danderyd – allt sådant som regionen framöver inte kan räkna med ersättning för, när det kommer till patientgruppen asylsökande.

Långa och kostnadskrävande vårdförlopp på regionens sjukhus, som delas upp i fler vårdtillfällen i Migrationsverkets beräkningsmodeller. Allt för att kostnaderna ska hamna någon annanstans än hos Migrationsverket och staten. Det är vi i regionerna som får ta det ansvar och de kostnader som staten vägrar att ta. Det är oacceptabelt.

Gabriel Kroon, Stockholm
Simon Alm, Uppsala
Anton Berglund,  Eskilstuna  
Gruppledare (SD) i regionerna Stockholm, Uppsala och Sörmland