I helgen presenterade Moderaterna sin valkampanj inför EU-valet i maj. Många likheter finns med SD:s valplattform, men också skillnader.

Sverigedemokraterna lyfter inför valet att konservativa partier kan begränsa Bryssel inifrån, genom att den konservativa reformgruppen, ECR, i parlamentet förstärks genom ökat väljarstöd.

Moderaterna ingår i EU-parlamentets folkpartigrupp, EPP, som länge varit en pådrivande kraft för ökad makt till Bryssel. Ofta har man gjort upp med socialdemokrater och liberaler om att flytta makten längre bort från medborgarna.

Moderaterna fortsätter inför årets val att profilera samarbete, men gör det nu i frågor där också Sverigedemokraterna vill se samarbete.

Här är några jämförelser i formuleringar från SD:s valplattform, som presenterades 6 februari, och M-paroller som presenterades i helgen, 6 april:

”Samarbetet mellan brottsbekämpande myndigheter i olika länder behöver förstärkas” (SD)
”Gränsöverskridande brottslighet kräver ökat samarbete” (M)

– – –

”Samarbete behövs kring miljöforskning och kärnenergiforskning” (SD)
”Vi vill dubbla EU:s satsningar på kärnkraft.” (M)

– – –

”Det är viktigt med samarbete inom Europa och globalt om miljöfrågorna” (SD)
”Klimatfrågan måste lösas av EU och internationellt” (M)

– – –

”Prioritet att genast återfå kontrollen över de yttre gränserna.” (SD)
”Den yttre gränsen ska stärkas” (M)
– – –

”Upprätta transitcenter utanför EU för migranter” (SD)
”Rätten till asyl ska prövas vid EU:s yttre gräns.” (M)

– – –

”Det ska bli lättare att utvisa EU-medborgare som missköter sig, liksom att utfärda inreseförbud.” (SD)
”EU-medborgare som begår brott i Sverige ska utvisas och nekas inresa igen.” (M)

– – –

Men det finns också frågor där Moderaterna i väsentligt högre grad accepterar överstatlighet, alltså att makten flyttas från nationen till Bryssel. Frågor där Sverigedemokraterna uttryckligen motsätter sig maktförflyttning, men vill se respektfullt samarbete mellan medlemsländerna.

Tydligast är det i frågan om EU med tvångsmässiga kvoter ska kunna omfördela migranter mellan länderna. SD säger nej, medan M talar om att ”rättvist fördela” från Bryssel.

”Nej till tvingande omfördelning av migranter ” (SD)
”Sverige kan inte ta ett för stort ansvar för invandringen till Europa. Ansvaret måste fördelas rättvist.” (M)

– – –

I ekonomiska frågor motsätter sig Sverigedemokraterna högre EU-avgift. För Sverige har det talats om att ytterligare 15 miljarder kronor årligen ska skickas till Bryssel. SD motsätter sig det, medan M endast lovar att inte felaktigt prioritera i EU-budgeten.

”Med en kraftigt reformerad och minskad EU-budget kan medlemsstaternas avgifter minskas” (SD)
”Felaktiga budgetprioriteringar ger inbromsande tillväxt” (M)

– – –

Samarbete mellan självständiga stater betyder inte att makten flyttas från dem som finns närmast verkligheten. Samarbete kräver respekt för de aktörer som deltar. Sverigedemokraterna håller på denna linje: samarbete utan Brysseldiktat.

Moderaterna delar den närmast tvångsmässig dragning som finns inom etablerade partier att alltid flytta besluten till Bryssel. Det är detta maktbegär som fått Europasamarbetet att börja spricka.

På andra kanten finns motstånd mot allt Europasamarbete, vilket naturligtvis också skapar problem att lösa gemensamma problem.

Det vore en välgärning om samarbete kunde respekteras som just det och inget annat. Här företräder SD och konservativa reformister en balanserad, pragmatisk linje. Moderaterna har närmat sig den genom att poängtera områden där samarbete behövs. Men kommer M att våga gå emot Brysseletablissemangens krav på ständigt mer makt? Fan tro’t.