Ekonomiprofessor slår larm. Migranterna utgör en kostnad för Sveriges kommuner flera år efter att flyktingarna invandrat. Staten måste, menar professorn, ta ansvar för kostnaderna som den bristande integrationen medför.

Flertalet av dem som kom till Sverige under åren 2015 och 2016 passerar nu den tidsperiod då staten slutar täcka kostnaderna som kommunerna har för deras etablering.

En rapport till Finanspolitiska rådet (Aldén & Hammarstedt) visar hur olika kostnader – bidrag och nyttjande av vård, omsorg, socialtjänst – utvecklas när flyktingarnas vistelsetid i Sverige ökar.

I rapporten framkommer att den långa tid det tar för flyktingarna att komma i sysselsättning, kombinerat med det faktum att flyktingar som är sysselsatta ofta har låga inkomster, gör att deras försörjningsstödsberoende minskar mycket långsamt, skriver professorn i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet Mats Hammarstedt i debattartikel i Expressen..  

Migrationen är en belastning, ingen lösning för mindre orter

Flyktinginvandring har framställts som ett sätt att motverka avfolkning på mindre orter. Denna syn saknar dock stöd i existerande forskning, konstaterar han.

Med rådande sysselsättningsläge utgör flyktinginvandringen en kostnad för Sveriges kommuner flera år efter att flyktingarna invandrat till Sverige. Störst förlorare blir kommuner med dåligt arbetsmarknadsläge. För vissa kommuner riskerar situationen att bli rejält besvärlig. 

”Utvecklingen borde inte förvåna någon”, skriver professorn.

Politikerna lyssnar inte på vetenskapen

Styrande politiker lyssnar inte på dessa experter som i vetenskapliga rapporter visat att invandringen är en stor och växande kostnad.

”Problemet är”, kommenterar LO-ekonomen Torbjörn Hållö på Twitter, ”att många i politiska eliten övertygat sig själv om att flyktingmottagning är ekonomisk vinst. Och tror man att det är vinst, ja, då behöver ju inte kommunerna mer pengar.”

Såväl Fredrik Reinfeldt (M) som LO-bossen Karl-Petter Thorwaldsson (S) sprider myter om hur lönsam invandringen är. Här ett av tusentals exempel, från Dagens industri: Flyktingar kan ge Sverige superekonomi, säger LO-ordförande.