Både Fokus och Expressen skriver om vilken djup kris kommunen Filipstad i Värmland hamnat i på grund av stort mottagande av migranter.

När Per Gruvberger (S) tillträdde som kommunstyrelsens ordförande för 16 år sedan var drygt 7 procent av invånarna i Filipstad födda utomlands. Idag är de 24 procent, 2.300 av totalt 10.800 invånare.

Sanningen är, säger Gruvberger till Fokus, är att ”en hel del är på lågstadienivå, de har problem med att läsa och skriva”.

– För ganska många är det inte realistiskt att ta sig in på arbetsmarknaden, säger han som förklaring till att Filipstad tillhör de kommuner i landet där det allra högsta beroendet av socialbidrag (försörjningsstöd) finns.

Det betyder att klyftorna ökar. Det var små landsortskommuner som 2015 reagerade mot den fortsatt stora tillströmningen av nya migranter och som tvingade regeringen, med en gråtande vice statsminister Åsa Romson, att börja strama åt litegrann.

Dessa åtstramningar har nu Januariavtalet lovat riva upp, så att tillströmningen av anhöriga kan öka igen.

I Expressen frågar Anna Dahlberg, Vem hör nödropet från Filipstad? Hon skriver att nyanlända har blivit tipsade om att leta efter bostad på mindre orter som Filipstad när det är bostadsbrist i storstäderna.

”Hela 80 procent av de vuxna i gruppen [utlandsfödda] saknar jobb och ytterligare tio procent befinner sig i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, enligt kommunchefen.” 

Och det är inte bara socialbidrag för arbetslösa som tynger kommunens ekonomi. Filipstad har också mycket höga placeringskostnader för barn som far illa, en kostnad som motsvarar 3 kronor i kommunskatt.

– Vi klarar inte av det finansiellt. Vi får väl skicka in vår konkursansökan, säger kommunchefen Claes Hultgren. 

Han menar att det är orimligt att utgå från att nyanlända ska bli självförsörjande efter en etableringstid på två år.

– Hur ska en person som är analfabet komma ut i arbete inom några år? Vi har analyserat varenda person som har kommit till oss och många har en lång, lång väg till egen försörjning, säger Hultgren.

Varför inte ställa den frågan till Socialdemokraterna, som styr i Filipstad likväl som man innehar regeringsmakten.

Invandringen är ju ett lyckokast rent ekonomiskt, enligt de flesta partier. Invandringen ska ju lösa alla problem, och så kommer en kommunchef i en liten kommun och hävdar att de är en belastning?!

Vet hur, Hultgren! Du och din kommun ska nu med Januariöverenskommelsen få ta emot ännu många fler, inte minst anhöriga i pensionsåldern.

När har verkligheten fått påverka migrationspolitiken? Aldrig.

Det finns bara ett sätt för Filipstadsborna att få en ändring till stånd, och det är att sluta rösta på S, C, L, MP och V.

I den meningen får Filipstad ligga som man själv bäddat.