Den svenska medlemsavgiften till EU är hög och kan bli ännu högre. Och vad EU använder pengarna till? Bidrag med oklar effekt.

Tusen miljarder kronor, eller en miljon miljoner. EU:s regionala utvecklingsfond är gigantisk och unionens största utgiftspost. Ändå är det oklart om miljarderna som betalas ut till olika projekt efter politiska och byråkratiska beslut gör någon nytta.

Det senaste året har flera granskningar pekat på svårigheterna med att kontrollera så att pengarna får effekt, rapporterar SR.

– Man vet vad pengarna går till, men man vet inte vad pengarna leder till. Och det beror ofta på att man inte har riggat projekten för att kunna besvara frågorna om vad det har lett till. Problemet är att man riskerar att göra samma misstag fler gånger, säger Johannes Henriksson som är utredare på konsultföretaget Ramboll som står bakom en av granskningarna det senaste året.

Europeiska revisionsrätten framfört i likhet med konsulgranskningarna kritik mot EU:s regionala utvecklingsfond när de studerat utbetalningar sedan 2014 till olika typer av projekt.

När svenska myndighetsföreträdare vill försvara fondprojekten har man svårt att ange några belägg för att pengarna gör nytta.

Patrik Sällström på Tillväxtverket har svårt att svara på om de regionala europeiska utvecklingsmiljarderna faktiskt bidrar till att minska klyftorna mellan starka och svaga svenska regioner.