EU-valet i maj kan bli en hård prövning för partierna som utgör regeringsunderlaget, framför allt för Miljöpartiet. Och vi får inte glömma att det finns en dold rysare i mandatfördelningen.

Sverigedemokraterna är den stora vinnaren i Skops EU-barometer. Partiet får 15,1 procent av sympatierna, att jämföra med 9,7 procent i förra valet till EU-parlamentet 2014.

Också Kristdemokraterna och Moderaterna går fram. Det betyder att de tre konservativa oppositionspartierna skulle öka från 6 till 9 av de 21 svenska mandaten i Europaparlamentet.

Samtidigt tappar Miljöpartiet, Liberalerna och Feministiskt initiativ (som tillhört S-gruppen). Januariöverenskommelsens fyra partier minskar från 13 till 10 mandat, om Skop får rätt.

Så här utfaller de 21 svenska mandaten om Skop får rätt.

Den dolda, men ofrånkomliga rysaren

Men vid sidan av hur väljarna röstar, finns en annan effekt som kommer att vara en riktig rysare under valkvällen – hur valresultatet omvandlas till mandat genom den jämkade uddatalsmetoden.

Eftersom det inte finns några utjämningsmandat och Sverige bara har 21 mandat att fördela, kan små skillnader i valresultatet flytta mandat från ett parti till ett annat.

Om exempelvis SD ökar med ytterligare 1,3 procentenheter, samtidigt som Centerpartiet får 7,0 istället för som i Skop 7,6 procent av rösterna, flyttar ett mandat från C till SD, så att SD får fyra mandat och C ett. (Den som vill leka med olika valutfall kan göra det i Valmyndighetens valsimulator.)

Om exempelvis Vänsterpartiet skulle få 0,6 procent färre väljare än i Skop-mätningen men alla andra partier fick det exakt väljarstöd som mätningen visar, skulle ett mandat flytta från V till S.

Om Liberalerna hamnar under fyra procent, men alla andra partier får det stöd Skop visar, går L-mandatet till S. Om däremot SD ökar till 16,4 procent, får SD detta mandat.

Relationerna mellan partierna kommer att spela stor roll. Ett parti kan få ”betala” med betydligt fler väljare per mandat än ett annat. Och det är de partier som befinner sig på en osynlig och flytande gränsen som löper störst risk.

Partier som befinner sig mellan 7 och 8 procent balanserar mellan ett och två mandat. För M och SD finns en oklar gräns för ett fjärde mandat någonstans kring 16-17 procent. Socialdemokraterna balanserar också på en gräns där 25-26 procent kan ge dem ett sjätte mandat.

Varje röst är viktig

Är det alls värt att ta upp denna svårt nördiga kunskap om val och mandatfördelning? Jo, jag tycker det, eftersom det visar hur viktig varje röst är. En röst till på ett parti kan, som sagt, ge det partiet en enorm utdelning. Varför inte se till att ge ”rätt” parti den chansen?