En vetenskaplig studie om elbilars koldioxidutsläpp i Tyskland visar att deras utsläpp ligger väldigt högt. Elbilen släpper inte ut CO2 under körning, men både batterier och elproduktionen är stora utsläppskällor.

En ny studie visa att elbilar inte alls är den revolution för att minska koldioxidutsläppen som hävdas i debatten. Tvärtom ligger utsläppen mellan 11 och 28 procent högre än vad bilarna skulle ha med dieselmotorer, vilket Brussels Times rapporterar i Electric vehicles emit more CO2 than diesel ones, German study shows.

Studien utgår ifrån den elproduktionsmix som finns i Tyskland och presenterades i veckan på Ifo Institute i München.

Gruvverksamheten och framställningen av lithium, cobolt och magnesium som behövs i elbilarnas batterier behöver mycket energi. Studien använder batteriet i en Tesla Model 3 som exempel, vilket fram till det färdiga batteriet orsakar koldioxidutsläpp på mellan 11 och 15 ton. Med en tänkt livslängd på tio år och en årlig körsträcka på 1.500 mil motsvarar det mellan 73 och 98 gram CO2 per kilometer, enligt forskarna Christoph Buchal, Hans-Dieter Karl och Hans-Werner Sinn bakom studien.

Enligt ny statistik från Trafikanalys körs en svensk personbil i genomsnitt 1.200 mil per år, vilket alltså innebär att utsläppen blir än högre per kilometer.

Därutöver produceras koldioxid vid framställningen av elen för att ladda batteriet. När denna adderas till batteriframställningens koldioxidutsläpp kommer de fram till värden på mellan 156 och 180 gram per kilometer. Detta hävdas överstiga utsläppen från en motsvarande Mercedes och vara i storleksordning dubbelt så mycket som den gräns där malusdelen på det svenska skattesystemet träder in, skriver Pelle Kjörling.

Studien menar att det därför är felaktigt att framställa el-bilar med batteri som nollutsläppsfordon och att EU:s mål på utsläpp från fossildrivna bilar på 59 gram per kilometer år 2030 är tekniskt orealistiskt då det kräver en dieselförbruknig på mellan 0,22 till 0,26 liter per mil. Gränsen för malus i det svenska skattesystem tillämpas för högre utsläpp än 95 gram per kilometer.

Studien menar att andra drivmedel och system som vätgasdrivna motorer i stället skulle minska utsläppen gentemot dieseldrivna med ungefär en tredjedel.

Tyska tv-kanalen Deutsche Welle har redan tidigare påpekat att elbilar inte är så rena som det brukar framställas: How eco-friendly are electric cars? och The myth of a clean electric car.