Danmark nämns ofta i svensk politisk debatt. SD hämtar inspiration i dansk invandringspolitik, M i dansk kriminalpolitik och C vill ha en svensk variant av dansk flexicuriy.

Danmark kommer snart att gå till val. Svenska partier har länge sökt svar och lyft fram danska politiska förslag.

Sverigedemokraterna inspirerades tidigt av den mer öppna danska samhällsdebatten. Partiet har pekat på det danska åtgärdspaket mot utsatta förorter, ”ghettopakken”, där den danska regeringen förra året föreslog rivning och ombyggnationer i oroliga förorter och en statlig reglering av vilka som ska få bosätta sig i dem, för att minska andelen nyanlända i dessa områden.

Migrationsdebatten i Danmark präglas av öppenhet, anser Henrik Vinge, Sverigedemokraternas vice gruppledare i riksdagen.

– Man har inte varit lika ängslig och rädd för att lyfta problemen med massinvandringen. Som det är nu får vi lite grann sota för att vi inte har vågat lyfta det tidigare i Sverige, för nu har vi enorma problem med skjutningar, utanförskapsområden och hedersvåld. Man har inte ens i närheten så stora problem i Danmark, säger Vinge till TT.

Också Moderaterna har hämtat inspiration i Danmark, exempelvis föreslagit dubbelt straff för viss kriminalitet om den är gängrelaterad, förbud mot att beträda i vissa områden och införande av tillfälliga visitationszoner, det vill säga att polisen utan brottsmisstanke ska kunna visitera människor i områden med mycket vapen.

– När vi ser att vi har växande problem i Sverige med en ny typ av otrygghet, så är det klart att vi tar till oss av det som har fungerat i Danmark på det här området, säger Moderaternas rättspolitiska talesperson Johan Forssell.

Hans uppfattning är att Danmark har arbetat betydligt mer strukturerat och långsiktigt mot gängrelaterad brottslighet än Sverige. Redan 2009 lanserades i Danmark åtgärdsprogrammet ”bandepakken” (gängpaketet).

Att Sverige och Danmark har ju nära band, kulturellt, geografiskt och historiskt, och att det därför är naturligt att lära av dem, anser också Centerpartiet men de tittar då på andra sak frågor.

– Danmark är både en källa till inspiration för idéer och en varningssignal, säger Martin Ådahl, arbetsmarknadspolitisk talesperson (C).

Han pekar på en välfungerande arbetsmarknad med låg arbetslöshet och god integration av nyanlända som en dansk succé. I januariavtalet, som ligger till grund för hur Sverige ska styras den här mandatperioden, fanns ordet flexicurity med. Centern har länge drivit på för detta och inspirationen kommer från Danmark.

Samtidigt anser han att dansk politisk debatt har hamnat snett i diskussionen om invandring.

Svenska Socialdemokraterna vill däremot inte peka ut ett enda exempel där man har hämtat idéer från Danmark.

– Jag kan inte påstå att det skulle vara Danmark vi hämtar inspiration ifrån, säger partisekreterare Lena Rådström Baastad (S) till TT.

Dansk socialdemokrati har intagit en betydligt hårdare linje i migrationsfrågan än de svenska systerpartiet. Danska S har på senare år närmat sig Dansk Folkeparti och har skärpt migrationspolitiken väsentligt.

– Jag är väldigt kritisk till det samarbete som de danska vännerna har varit öppna för. Där har ju vi varit väldigt tydliga i Sverige att vi vill hålla dem utanför inflytande, svarar Helene Fritzon (S), toppnamn inför EU-valet på DN:s fråga om hur trovärdigt motståndet mot högerpopulism är när ett systerparti närmar sig ett sådant parti.

En annan skillnad mellan dansk och svensk socialdemokrati är att de danska partiet går uppåt i opinionsmätningarna och i nästa folketingsval (som kommer att hållas i år) kan öka med upp till tre procentenheter, och därmed för ovanlighetens skull bli större än de svenska socialdemokraterna.