Intresset för klimat och miljö minskar som viktigaste fråga i väljarkåren inför EU-valet i maj. Brottsbekämpning och invandring ökar, enligt Novus.

Fortfarande får ”miljö/klimat/energi” högst andel svar som den viktigaste frågan. Men det bör noteras, dels att har andelen minskat som anger dessa frågor, dels är frågan vad innebörden är av att bunta ihop så stora politikområden som energi och miljö.

De som exempelvis kan anse att utbyggnad av kärnkraften är viktigast, svarar ja samtidigt som Centerpartiet använder detta svar som bekräftelse på att deras klimatpolitik är en valfråga som ligger i tiden.

Medan ”miljö/klimat/energi” minskar med 3 procentenheter ökar ”brottsbekämpning/anti-terror” med 17 procentenheter, jämfört med mätningen inför 2014 års EU-val.

Också ”invandring/migration” ökar som viktigaste fråga inför EU-valet, från 13 till 15 procent.

Frågor kring ”arbetsmarknad/arbetslöshet” minskar kraftigt, liksom intresset för ”ekonomi”. Dessa rasar från 15 resp 13 procent ner till 6 och 3 procent.

Den fråga som både S och C vill lyfta som en av de allra viktigaste, hotet från det man kallar högerpopulism, ger inget utslag i Novus mätning.

Se mer: SR och SVT