Statsminister Stefan Löfven (S) får hård kritik för att bara se landsbygden som bidragstagare. Småföretagarnas Riksförbund presenterar idag rapport med krav som kan stärka företagsamheten utanför tätorterna.

Larmen om de glesbefolkade kommunernas svårigheter kommer in år efter år. Men situationen är inte hopplös. Genom att stimulera nyföretagande kan arbetslösheten sänkas betydligt i dessa kommuner, visar en ny studie av Småföretagarnas Riksförbund. Framförallt unga och utrikesfödda gynnas av de möjligheter som nya företag i glesbygd skapar.

Nya och växande företag kan vända den onda spiral som glesbebodda delar av Sverige står inför. Men reformer på riksplan och kommunal nivå behövs för att företagsamheten ska få ett lyft.

Småföretagarnas Riksförbund vill särskilt peka på tre reformer: införande av lärlingssystem, stopp för straffbeskattning (vars syfte är att
bota stadsbornas miljöångest) och uppmuntra nyindustrialisering.

– Företagen i mer glesbefolkade delar av landet är experter på att förädla och bevara naturens resurser. Genom snabbare och mer tillåtande hantering av bygglov och miljöprövningstillstånd kan nya industrier växa fram. Det är en vinst för miljön att tillverkningen sker i Sverige, med låga utsläpp, än i andra europeiska länder som tar betydligt mindre ansvar, skriver rapportförfattarna Nima Sanandaji och Erik Sjölander i Svenska Dagbladet.