Antalet intagna på fängelser och häkten ökar dramatiskt. Förra veckan var mer än vart tredje fängelse överfullt enligt Kriminalvården.

I snitt är 97 procent av Sveriges fängelseplatser fulla. En förklaring uppges vara att flera straffskärpningar införts på senare år.  

– Situationen är mycket ansträngd, säger Hanna Jarl vid Kriminalvården.  

På flera anstalter försöker man hitta nya lösningar för att råda bot på problemet, bland annat genom att använda besöksrummen som bostadsrum. Anstalter och häkten placerar också två intagna i celler som egentligen är byggda för en person.  

Fler anstalter och häkten ska byggas för att tillföra 1.100 nya platser. Det motsvarar däremot bara hälften av de platser man menar kommer behövas i framtiden, rapporterar SVT.