Invandringen till Sverige fortsätter i en mycket hög takt, visar Migrationsverkets månadsstatistik för mars 2019.

Trots allt tal om att Sverige skulle ha en migration på ”Europas miniminivå” fortsätter antalet beviljade uppehållstillstånd att vara mycket högt.

Månadsstatistiken från Migrationsverket visar att det i mars 2019 beviljades 8.903 uppehållstillstånd. Det betyder att 2.010 personer per vecka fått uppehållstillstånd i Sverige.

Sedan 1 januari har 25.589 uppehållstillstånd beviljats. Statistik omfattar uppehållstillstånd för asyl, familjeanknytning, studier och arbete.