I ett internationellt index varnas för Sveriges sönderfallande ordning och säkerhet. Sverige kommer också när det gäller rättssäkerhet efter våra nordiska grannar Danmark, Norge och Finland.

Det är den politiskt oberoende organisationen World Justice Projekt som genomför årligt index, Rule of Law Index i 126 länder.

Indexet har åtta parametrar: maktbegränsningar för regeringen, frånvaro av korruption, öppen statsförvaltning, medborgerliga rättigheter, ordning/säkerhet, regelefterlevnad, civilrätt och kriminalrätt.

De nordiska länderna ligger generellt i toppskiktet på alla områden. Utom Sverige när det kommer till ordning och säkerhet, mer folkligt uttryckt: ”trygghet på gator och torg”.

Där riktar WJP en varning för Sveriges utveckling: ”Significant trends included a deterioration in Order and Security”.

Med andra ord: Sverige har en trend där tryggheten försämras påtagligt.

Exempelvis har Ungern, som ju annars får utstå kritik, kommer före Sverige i detta avseende. Internationellt kommer Ungern på 10:e plats av 126 länder, medan Sverige kommer på 17:e. Sett till EU-zonen kommer Ungern på 5:e plats medan Sverige kommer 11:a när det gäller ordning och säkerhet.

Självklart är de övriga sju parametrarna ytterst viktiga för en rättsstat, men för medborgarna betyder ordning och säkerhet något extra eftersom den parametern är mest påtaglig i vardagen. Om ordning och säkerhet undergrävs, ökar risken för att tilliten till hela samhället försämras, också till de andra delarna av rättsstaten oavsett hur det faktiskt förhåller sig.