Två frias, men en döms till sju års fängelse för terrorbrott i Solna tingsrätt idag. Fyra av de totalt sex åtalade döms för att ha finansierat IS:s verksamhet och får några månaders fängelse.

Tingsrätten dömer huvudmannen för att ha förberett ett terroristbrott till sju års fängelse och utvisning. Det har funnits tillräcklig bevisning om att mannen skaffat vissa av de kemikalier som åklagaren påstått och att detta kunnat användas för att åstadkomma en sprängning, att mannen tagit del av en bombinstruktion samt att han haft uppsåt att genomföra en sprängning i IS:s namn. Viktiga omständigheter har varit den koppling som mannen haft till IS och det sätt på vilket han uttalat sig och agerat i olika sammanhang.

Fyra av de sex som åtalades för finansieringsbrott döms, medan två personer frikänns. Inget beslut om utvisning i dessa fall. De sex stod åtalade för brott mot lagen om finansiering av särskilt allvarlig brottslighet. Det har gällt överföringar på upp till 20.000 kr. För fällande dom har tingsrätten krävt bevisning om att pengarna gått till IS eller till personer verksamma inom IS, samt att de inblandade kände till detta. Bedömningen blir olika för olika transaktioner och för olika personer.