Nu väntar fullständigt juridiskt kaos. Den tillfälliga asyllagen ska förlängas men göras generösare. Prövningen riskerar att kollapsa så att alla får stanna. Sverige är åter på gång att i praktiken få fri invandring.

Nej, det är ingen överdrift i den summeringen.

Invandringen till Sverige ska öka genom att det ska bli lättare för anhöriginvandring. Det har S, C, MP, L och V bestämt och de har fullt stöd också från KD.

När den tillfälliga asyllagen från 2016 går ut i sommar är det enbart SD och M som sagt att den ska förlängas utan några lättnader. Alla andra vill öppna för mer anhöriginvandring.

Lagändringarna som krävs för detta har varit ute på remiss. Och formuleringarna av de föreslagna lättnaderna i lagtexten får enorm kritik av remissinstanserna som arbetar med dessa ärenden i vardagen.

Ännu längre handläggningstider

Migrationsverket konstaterar att lagen gör prövningarna av asylrätten än mer komplexa. Det innebär längre handläggningstider, något som också drabbar de asylsökande.

– Lagen kommer att få konsekvenser som vi aldrig tidigare sett, säger Mikael Ribbenvik, generaldirektör vid Migrationsverket, i ett uttalade.

Den föreslagna lagtexten är så invecklad och villkorad att Migrationsverket inte kan göra en, utan måste göra tre olika prövningar i varje ärende. I DN har Ulrika By summerat de tre prövningarna som det i praktiken handlar om:

1) I förväg bedöma om den som sökt asyls skyddsbehov kvarstår när det tillfälliga tillståndet löper ut och om den kan få ett permanent uppehållstillstånd.

2) Bedöma möjligheten om den individen kan försörja sig själv och den anhörige som den vill återförenas med i Sverige.

3) Göra en prövning av om ett permanent uppehållstillstånd kan bli aktuellt på grund av att den som sökt asyl har varit varaktigt bosatt i Sverige under de senaste fem åren.

Att hantera 10.000-tals ärenden och göra dessa bedömningar är ett monstruöst arbete, och det kan överklagas i varje del.

Vill återremittera detta ”lapptäcke”

Kritiken mot denna enorma byråkrati är omfattande. Akademikerförbundet SSR vill ha familjeåterföreningar men kallar lagförslaget ”ett juridiskt lapptäcke”. LO anser att det är ”olyckligt” att riksdagen utan gedigen utredning förändrar regelverket i en mer liberal riktning. Skatteverket kallar förslaget ”bristfälligt” och i likhet med Lärarna riksförbund kräver man återremittering.

Till och med Advokatsamfundet, vars medlemmar tjänar miljarder och åter miljarder skattekronor på att företräda asylsökande i domstol, är negativt till förslaget som samfundet beskriver som motsägelsefullt och svårt att tillämpa.

Ett slarvigt hafsverk

Tunga juridiska remissinstanser som Justitiekanslern är kritiska eftersom lagförslaget saknar ”nödvändiga analyser och konsekvensbeskrivningar”. I dagligt tal skulle man säga att det är ett slarvigt hafsverk.

Den kanske tyngsta remissinstansen, Sveriges kommuner och landsting, pekar på behovet av att reda ut vilka välfärdssystem som de som får uppehållstillstånd på grund av att de för tillfället inte kan avvisas ska omfattas av.

Detta krav är högst aktuellt mot bakgrund av en annan hafsig lag, gymnasielagen, som gjorde att tusentals unga afghanska män plötsligt fick stanna utan asylskäl, medan staten dumpade ansvaret utan beredning eller tanke i knät på kommunerna. Nu kan det ske igen med hundratusentals anhöriginvandrare.

Rättsstaten undergrävs, Sverige går mot anarki

Detta sätt att agera strider mot den västerländska civilisationens absoluta grundkrav på en rättsstat där lagar och regler är förutsebara, logiska och begripliga för befolkningen.

Justitieminister Morgan Johansson (S) raserar svensk lagstiftning till ett obegripligt och absurt virrvarr av lagar som inte hänger ihop, som går på tvärs emot varandra och som därmed förvandlar Sverige från ett lagstyrt land till ett där lagar inte går att efterleva ens för den som försöker. Morgan Johanssons slarvigt nedkluddade lagar bär raka vägen till anarki.

Slutresultatet lär bli att alla som satt sin fot i Sverige får stanna. Ett nej blir alltid ett ja, när politiker slagit juridiken i spillror.