Enligt ny undersökning från Novus känner sig fler än hälften lite eller inte alls delaktiga i demokratin. Tre av fem tycker att demokratin försvagats.

Det finns hos svenska folket en växande känslan av att den egen delaktighet är låg. 20 procent känner sig inte alls delaktiga, och 36 lite delaktiga. Endast 9 procent känner sig mycket delaktiga, och 31 procent ganska delaktiga.

På frågan om hur man tycker att demokratin har utvecklats de senaste fem till tio åren svarade 59 procent att den har försvagats. Endast 6 procent svarade att den har stärkts, enligt Novus.

– Det är väldigt oroväckande. Jag kan bara spekulera, men jag kan tänka mig att det handlar om att vi har fått ett mer individuellt samhälle, säger Ingrid Lomfors, vid Forum för levande historia till Svenska Dagbladet.

Lomfors är känd för sitt påstående om att det inte finns någon inhemsk kultur. Hon har senare backat från påståendet.

Ann Heberlein, debattör och dr i etik, menar den minskande tilltron snarare beror på att politikerna har tappat kontakten med det folk de är satta att företräda.

”Jag undrar ofta om politiker inte har någon som helst kontakt med sina väljare. Många politiker tycks hämta sin världsbild och sin idé om ’folkviljan’ snarare genom att ta del av vad ledarskribenter och kulturjournalister anser än vad folk utanför media tycker. I fråga efter fråga fattar politiker beslut som går på tvärs med folkets uttalade vilja”, skriver hon i sin blogg.