Nu reagerar Mattias Karlsson m fl (SD) på att S, M och KD vill införa nya presidieposter i riksdagens utskott. Det handlar om prestigejakt där räkningen skickas till skattebetalarna.

”Vår uppfattning är att offentliga medel skall spenderas ansvarsfullt”, skriver SD:s Mattias Karlsson, Per Ramhorn och Julia Kronlid i en debattartikel idag.

Skälet är att de gamla partierna fördelade utskottsordförande och vice ordförande innan det stod klart vilka partier som skulle ingå i regeringsunderlaget. I denna fördelning uteslöts SD från att få poster som motsvarade väljarstödet, medan småpartierna fick poster.

Nu har M och KD upptäckt att de som opposition saknar vice ordförandeposter i vissa utskott, eftersom regeringens stödpartier C och L fått dem. Det skulle lösas med att nya ”andre vice” ordförandeposter införs. S har svarat med att då vill de ha ”tredje vice” ordförandeposter.

Eftersom det handlar om arvoderade uppdrag så innebär nya poster av naturliga skäl en ökad kostnad för riksdagen och skattebetalarna.

”Den här typen av agerande tyder på ett minst sagt nonchalant förhållningssätt till hur landets gemensamma resurser skall användas. Risken är dessutom att det på sikt kommer att bidra till ett ytterligare urholkat förtroende för landets folkvalda, vilket är att betrakta som allvarligt i tider av ökad polarisering och generell misstro mot beslutsfattare”, skriver artikelförfattarna i Expressen.