I dag på Europeiska minnesdagen för terrorismens offer skriver Jimmie Åkesson och Adam Marttinen att terrorister ska straffas, inte integreras i svenska samhället.

Minnesdagen inrättades efter terrordådet i Madrid 2004. Och de senaste svenska dödsfallen orsakade av terrorism skedde på Drottninggatan 2017. Att straffa terrorister är vår skyldighet gentemot alla de människor som idag runt om i Europa hedrar minnet av terrorns offer, skriver Åkesson och Marttinen i Aftonbladet Debatt idag.

De riktar stark kritik mot hur Sverige agerat i fråga om terrorism.

”Debatten de senaste veckorna, som fokuserat på de så kallade IS-återvändarna och deras möjligheter att få komma tillbaka till Europa, är bisarr. Debatten har på många sätt skiftat fokus från det faktum att terrorkriget i Syrien skördat tusentals oskyldiga individers liv, till att i stället handla om de islamistiska terroristernas rättigheter.

När staten misslyckas med att skydda sina egna medborgare så ska det också vara statens skyldighet att göra allt för att de drabbade ska få den upprättelse de förtjänar.”

Högre skadestånd till anhöriga

Hittills vidtagna åtgärder är otillräckliga. De som direkt eller indirekt drabbats av terrordåd måste bättre möjligheter till ekonomisk ersättning. Sverigedemokraterna vill att Allmänna arvsfonden, istället för att finansiera obskyra och tvivelaktiga projekt för extremistiska organisationer, vilket framgår i MSB:s rapport ”Muslimska brödraskapet i Sverige”, gör sig fondens resurser bättre som bidrag till anhöriga som förlorat ett barn eller en familjemedlem i terrordåd.

Haverikommission för att bekämpa terror

Åkesson och Marttinen vill också se över möjligheten att inrätta en haverikommission för att stärka det långsiktiga arbetet för att minimera risken för terrorism i vårt land.

Denna kommission ska också automatik utreda när terrordåd inträffar. ”Terrorism är en form av krigsföring som är mycket svår att bekämpa av flera olika skäl. Det går inte att utesluta att katastrofer kommer att ske även framgent.”