Alltid lika underhållande att ta del av ”recepten” som ska stoppa Sverigedemokraternas framgångar. I dag är det Expressen som genom ledarsidans Susanna Birgersson pekar ut vägen för att försvaga Sverigedemokraterna dragningskraft.

”Danmark visar vägen”, skriver hon och berättar att liberale statsministern Lars Løkke Rasmussen i samarbete med Socialdemokratin och Dansk Folkeparti stramar åt invandrings- och utvisningspolitiken. Denna samstämmighet innebär att det folkliga stödet för DF sjunker, menar Birgersson.

Men.

Den första lilla invändning man kan göra är att det danska parlamentsvalet hålls först i juni. Det är alltså inte säkert att Dansk Folkeparti kommer att sjunka. Partiet ligger visserligen i opinionsmätningarna under förra valresultatet på 21, 3 procent, som dock var ett rekordval då man ökade med +8,8 procentenheter.

Jämfört med hur DF låg till i mätningarna inför förra valet är skillnaden inte stor. Nu får partiet 14-15 procent i mätningarna, inför valet 2015 låg man i mars på 17-18 procent.

Makt över dagordningen viktigare än antal mandat

För det andra, och det är mer viktigt, borde politisk makt inte räknas bara utifrån enskilda partiers mandat utan främst genom att analysera vilket inflytande partiet haft på de lagar och beslut som parlamentet fattar.

Det avgörande är ju faktiskt inte vem som röstar igenom skärpningar i invandringspolitiken. Avgörande för folket är att skärpningar sker.

När borgerliga och socialdemokrater i Danmark anammar DF:s restriktiva politik på område efter område, då har ju DF vunnit. Man är segrare, även om man skulle tappa ett antal mandat i Folketingsvalet i juni. Det danska samhället blir mer så som Dansk Folkeparti vill ha det, än som globaliseringens och de öppna gränsernas förespråkare vill ha det.

Stoppa nationalism viktigare än invandring?

Susanna Birgersson skriver, ”Om man anser att de högerpopulistiska partiernas invandringspolitik är det stora problemet, då är inget vunnet, givetvis.”

Just så. Dansk Folkeparti pekar ut riktningen för samhällsutvecklingen.

Men Birgersson ser en annan vinst med att borgerliga och socialdemokrater skärper invandringspolitiken och därmed har möjlighet att vinna tillbaka väljare till etablerade partier. ”Om man känner oro för vad ett kraftigt växande nationalistparti skulle göra med kultur och samhällsklimat – då måste man välkomna ett vikande väljarstöd.”

Expressens ledarsida skiljer här på invandringspolitik och kulturpolitik.

Men är det ens möjligt? Integrationen av invandrare handlar ju om de som kommer ska inordnas i dansk (eller svensk) kultur eller om danskarna ska ta till sig den kultur som invandrarna bär med sig. Vid sidan om volymerna är detta den mest centrala frågan i invandringspolitiken.

Hur – och varför – ska man skilja på volymfrågan (migration) och kulturfrågan (integration)? Om vi nu, år 2019, startat från noll utländskt födda i Danmark eller Sverige, hade det varit enklare. Då hade man genom en låg volym invandring inte behövt problematisera kring frågan om det utländska kulturella inslaget. Det inslaget hade tillfört intryck och kunskaper som mest berikat samhället. En liten skara migranter integreras av sig själv. Så skedde också i Sverige fram till 1970-talet.

Men nu startar vi inte med noll. I Sverige 2017 var 18,5 procent av befolkningen utlandsfödda. Lägger man till dem med en eller två utlandsfödda föräldrar hade hela 31,5 procent utländsk bakgrund vid utgången av 2017, enligt SCB.

Då är det naturligtvis omöjligt att skilja integrationspolitik från kulturpolitik. Antingen anser man att svensk kultur inte finns, eller inte behöver finnas framöver, eller hävdar man att i Sverige ska svensk kultur, tradition, seder och språk vara den överordnade normen.

I Sverige har ju Sverigedemokraterna varit lika ensamma om att förespråka kraftigt begränsade volymer som man varit ensamma om att slå vakt om och vara stolta över svensk kultur.

I Danmark värnar fler det egna landets kultur

I Danmark är det dock annorlunda. Där har Dansk Folkeparti fått med sig de borgerliga och Socialdemokraterna på att både minska volymerna och att värna dansk kultur.

Det är alltså det som är framgångsreceptet för främst Socialdemokraterna i Danmark – de har anammat DF:s politik både om invandring och kultur.

Frågan är vad Expressen och liberaler tycker om det priset för att i Sverige reducera Sverigedemokraternas växtkraft…