En 40-årig kvinnlig hemvärnssoldat dog natten till måndagen då ett stridsfordon körde över ett tält tillhörande spaningsgrupp från fältjägarna i Östersund. Men militärövningen som omfattar 10.000 deltagare, varav majoriteten från andra länder, fortsätter i tre dagar till.

Det är naturligtvis fruktansvärt tragiskt att en soldat omkommer under övning. Flera myndigheter kommer att utreda hur det gått till.

Men två aspekter bör vi dock ta till oss. Dels är det så att en militärövning handlar om att förbereda trupper för strid och krig. Ska övning vara meningsfull måste den fullföljas även vid dödsfall, eftersom skador och död ofrånkomligen kommer att vara ett inslag om strider blir på allvar.

Olyckan inträffade därför att fältjägarna var så skickliga i att kamouflera sina tält utanför Överkalix, just det som var deras uppgift. Att ett stridsfordon som rör sig i terrängen nattetid inte ser det, är inte heller märkligt. Det var inte meningen att de skulle se tältet.

– Spaningsbasen var mycket väl dold, säger övningsledaren för Northern Wind.

Det olycksutredningarna får utvisa är hur man trots kamouflage kan skapa ökad säkerhet i fredstida övningar.

Men det är viktigt att stora militära övningar genomförs, trots riskerna. Det ska vara farligt att angripa Sverige, då måste vårt försvar också öva för dessa situationer även om det innebär risk för deltagarnas liv och hälsa.