Nu är det till slut dags för Sverige att vidta åtgärder mot dem som deltar i Islamska statens våld och angrepp mot vår civilisation.

På begäran av Sverigedemokraterna kommer riksdagen att hålla aktuell debatt om hanteringen av IS-återvändare på tisdag 12 mars, kl 13.

Diskussionen har tagit fart om vad som händer och inte händer med dem som givit sig av från Sverige för att kriga för terrororganisationen Islamiska staten. Det är en många år försenad diskussion.

I Sverige förhöll sig alliansregeringen passiv och som justitieutskottets ordförande stoppade Morgan Johansson (S) alla förslag som lades fram i riksdagen från 2013. Detta trots att andra länder infördes lagstiftning vid denna tid.

Denna storkoalition mellan borgerliga och S har försatt Sverige i en utsatt situation. Enligt Säpo har cirka 150 IS-terrorister återvänt till Sverige utan att några som helst rättsliga åtgärder vidtagits. De lever fritt och har full tillgång till den svenska välfärden.

Nu när ytterligare ett hundratal IS-terrorister i medierna framför önskemål från Syrien om att de vill återvända till Sverige har frågan fått förnyad aktualitet.

Följande punkter borde vara fokus i debatten.

1. Allt ska göras för att förhindra ett återvändande till Sverige av dem som krigar för eller ansluter sig till en stat eller rörelse som uppmanar till våld mot Sverige. De misstänkta borde föras till en internationell tribunal i närområdet, på samma sätt som Rwandatribunalen hölls i Tanzania. De 150 IS-krigare som finns i Sverige borde gripas och skickas till en sådan tribunal i syfte att pröva deras ansvar.

2. Om sådana krigare och lojala anhängare ändå lyckas ta sig till eller förbli kvar i Sverige borde denne förlora sitt svenska medborgarskap som en påföljd för landsförräderi och beslut om utvisning på livstid. En sådan dom ska fastställas även om den dömde blir statslös. Ingen som bekrigar Sverige ska ha rätt att rösta i svenska val.

3. Om utvisning av statslösa blir svåra att verkställa ska de leva under strikt uppsikt i Sverige i avvaktan på att system för utvisning skapas på internationell nivå. Ett system som Sverige aktivt måste arbeta för.

Att gå i krig mot Sverige eller stödja rörelse som uppmanar till terror mot svenska folket måste få allvarliga påföljder.

Både Socialdemokratin och de borgerliga har ryckt på axlarna åt att bestialiskt våld där flera svenskar dödats i islamisternas krig mot västvärlden. Detta är moraliskt förkastligt.

Historiens dom mot denna passivitet och undfallenhet kommer att bli hård.

Nu finns en sista chans att ta förnuftet tillfånga och genomföra de tre ovan nämnda åtgärder. De är genomförbara även i de fall de internationella insatserna dröjer. Det finns ingen anledning för svenska riksdagen att skylla på och smita undan med hänvisningar till internationella konventioner.

De som ansluter sig till en terrorrörelse ska inte längre kunna komma undan. Det ska få påtagliga följder. Och att bli av med medborgarskapet är en historiskt sett lindrig bestraffning med tanke på att landsförräderi i krig innebar dödsstraff i Sverige fram till 1973.