Michael Skråmo har tillfångatagits i Syrien. Han är uppvuxen i Göteborg men är norsk medborgare. Han är internationellt efterlyst av Norge och landet har, till skillnad från Sverige, lagar som kan döma honom för terrorverksamhet.

Under tisdagen meddelades att Michael Skråmo tillfångatagits av den kurdisk-arabiska alliansen SDF i nordvästra Syrien.

Under flera år rekryterade han muslimer att delta i Islamiska statens strider för att upprätta kalifatet i Syrien och Irak. Han har också uppmanat till terrordåd i Sverige.

Men han kan, på grund av passivitet från såväl M-ledda som S-ledda regeringar, inte åtalas i Sverige. I Norge riskerar en person  nio års fängelse för deltagande i terrorverksamhet, en lag som stiftades 2013.

Sverigedemokraternas partisekreterare och riksdagsledamot Richard Jomshof skrev vid samma tid, i oktober 2013, riksdagsmotion som innehöll både förslag om utvisning av personer som anslutit sig till terrororganisationer samt indragna medborgarskap för IS-återvändare.

Men i Sverige avvisade sådan lagstiftning av både justitieminister Beatrice Ask (M) och justitieutskottets ordförande Morgan Johansson (S) och alla andra partier utom SD röstade emot antiterrorlagstiftning.

Argumentet var, inte minst från Mehmet Kaplan (MP), att rekrytering till terrororganisation inte kunde anses som brottsligt utan var uttryck för åsiktsfrihet.

I Sverige kan Skråmo bli en fri man på samma sätt som cirka 150 andra IS-terrorister redan återvänt till Sverige eftersom sju riksdagspartier och två regeringar agerat på ett sätt som utsätter svenska folket för säkerhetsrisker.

Sverige står alltså nu med byxorna nere.

Också förslagen om en internationell tribunal i närområdet verkar långsökta sedan Ryssland lagt in veto i FN:s säkerhetsråd mot en sådan.