Under samrådsmöte i danska parlamentet rapporterade justitieminister Søren Pape Poulsen (konservative) att 13 IS-terrorister har dömts. Nio har fråntagits sina medborgarskap, varav fem hade dubbla medborgarskap.

Det var oppositionen i danska folketinget som begärt redogörelse för hur regeringen agerar mot dem som reser till utlandet för att kriga för främmande organisationer.

Justitieministern bekräftade att Danmark inte kan neka inresa för dem som har danskt medborgarskap, även om de rest för att strida i heligt krig.

Poulsen tillade dock att man gör allt vad man kan för att utreda och ställa dem rättsligt till ansvar när de återvänt till Danmark.

Hittills har 13 personer fällts i dansk domstol, sedan de rest till eller försökt resa till Syrien för att kriga.

– Nio av dessa har fråntagits sina danska medborgarskap och ska utvisas, sa justitieministern.

Fem av dem hade dubbla medborgarskap och de resterande fyra hade enbart danskt medborgarskap. Utvisning av de fyra har inte kunnat verkställas.

Ministern förväntar sig att fler IS-krigare ska kunna utvisas efter rättegång om de återvänder till Danmark.

Utvisningsdomar har kunnat tillämpas sedan Folketinget 2016 skärpte lagstiftningen så att Danmark kunde utfärda inreseförbud till områden i utlandet där terrororganisationer deltar i väpnad konflikt. Samtidigt skärptes straffen för dem som har samröre med terroristorganisation.

*

Se mer: DK i Pape om hjemvendte syrienskrigere