För att uppnå bättre integration måste svenskarna ge upp mer av sin kultur och anamma andras, menar Miljöpartister i debattartikel med rubriken ”Det är svenskarna som inte vill integrera sig”.

Det globalistiska ”erövringsförsöken blir bara segerrika om vi lugnt och behärskat kompromissar och integrerar”, skriver Grön Ungdoms språkrör i Stockholm. De fortsätter:

”Svenskarna sade sig vara villiga att göra kulturella kompromisser och integrera sig med alla nya. Men i praktiken har nysvenskar behövt förändra kulturell identitet och uttryck nästan totalt för att ta sig in i samhället. Alltså, assimilation. Inte integration.

Den motsägelsefulla nationalchauvinistiska tankegången kan slarvigt sammanfattas så här: Svensk kultur är överlägsen, därför är vi solidariska och tar in folk som ska integreras. Men svensk kultur är överlägsen, därför bör vi enbart kompromissa bort ytliga delar av vår egen kultur, typ matvanor, och inte delta i någon djupare integration.”

Miljöpartisterna har rätt i sin uttolkning av ordet integration. Det betyder att båda sidor ska ge upp positioner. Svenskar ska lära sig arabiska i lika hög grad som invandrare lär sig svenska.

Men denna bokstavliga uttolkningen av integration har inte stöd i svenska folket. Man har hoppats på, och politiker har ofta låtit som, att det rör sig om assimilering: att den som flyttar tar seden dit man kommer. I Sverige borde svenska traditioner, normer och kultur gälla.

Nu vill miljöpartister göra allvar av pratet om integration genom att svenskarna ska kompromissa ”med det nya”, men utan att tala om vad detta nya är.

Det hade varit ytterst intressant om debattörerna kunnat precisera exakt vad det är de menar att svenskarna ska integrera in i vårt samhälle.

Vilka politiska och kulturella inslag talar vi om? I Saudiarabien saknar kvinnor rösträtt och får knappt köra bil. Är det här MP vill kompromissa – avskaffa den kvinnliga rösträtten i Sverige?

Eller menar MP att Sverige ska kompromissa om landets demokratiska konstitution? Vill MP integrera Irans konstitution och införa en teokratisk diktatur i Sverige med en religiös ”högste ledare” som har sista ordet både i politiska och militära frågor?

Debattörerna nämner skjutningarna i Sverige som exempel på misslyckad integration. Men är det inte tvärtom så, att skjutningarna är ett tydligt exempel på att Sverige börjat integrera den våldskultur som är utbredd i stora delar av världen? Svenska M- och S-ledda regeringar kompromissar bort den trygghet och laglydnad som är typiskt svensk, för ett välkomna ett kaotiskt samhälle där klaner och våld används för att lösa problem.

Det är ju faktiskt så att det som fram till nu varit typiskt svenskt och som miljöpartisterna vill kompromissa bort är trygghet, fred, växande välstånd, teknisk utveckling och välfärd för alla. Istället vill de i Sverige etablera allt det som världen är full av – laglöshet, förtryck, analfabetism, fattigdom.

Min lilla undran är om debattörerna alls vet vad de pratar om…