Hur Maria Wetterstrand (MP) kunde utses till statlig utredare trots att hon har egna ekonomiska intressen i frågan, kommer att bli en fråga för Konstitutionsutskottet sedan miljöministern KU-anmälts.

När förre MP-språkröret Maria Wetterstrand fått frågor om hur hon som statlig utredare kan lägga förslag i biobränslefrågan samtidigt som hon sitter i bolag som avser ska utveckla biobränsle, hänvisar hon till att regeringen visste.

Det sättet att svara väcker frågor om hur regeringen och dess ansvarige miljöminister agerat.

Därför har riksdagsledamoten Mattias Bäckström Johansson (SD) anmält miljöminister Isabella Lövin till Konstitutionsutskottet för att granska hur ministern hanterat risken för jäv och intressekonflikt i samband med tillsättandet av Maria Wetterstrand som utredare.

– Det är anmärkningsvärt att man trots vetskapen om detta från departementets sida ändå väljer att utse henne som ansvarig utredare, säger Mattias Bäckström Johansson.

Han anser att intressekonflikten är uppenbar, med tanke på att Wetterstrand är styrelsemedlem och delägare i ett bolag som är verksamt inom det område som utredningen avser.

Själv sa Maria Wetterstrand på onsdagsmorgon att trovärdigheten i utredningen inte kan ifrågasättas.

– Jag ångrar inte någonting. Jag har aviserat styrelseuppdraget öppet och tydligt, och jag har gjort utredningen som tagits emot bra och positivt, säger Wetterstrand till Sveriges Radios P1 Morgon.