ANALYS. Kritiken är hård mot Macrons debattartikel om ”förnyelse” av EU, också från etablissemang till vänster och höger.

Igår försökte franske presidenten Emmanuel Macron ta över ledartröja för EU som Angela Merkel tagit av sig. Men han får kritik från både vänster och höger, ja, även från britter som vill förbli i EU.

I brittiska vänstertidningen The Guardian skriver man att ”Den franske presidentens statiska, grälsjuka och toppstyrda lösningar på EU:s problem kommer inte att glädja några hjärtan hos de britter som vill stanna i unionen.” Hans idéer om superstat är förvånansvärt gammalmodiga och överspelade med tanke på EU:s många inre motsättningar och strukturella svagheter, skriver man.

Tidningens ledarsida vänder sig starkt mot all den nya toppstyrda byråkrati som ska övervaka medlemsländerna från Bryssel. ”Macron avslöjar en brist på känsla för den folkliga opinionen och vår tids värderingar (the spirit of the times)”.

Macron saknar historiska insikter

Macron får också kritik för bristande historiska insikter. I Dagens Industri skriver PM Nilsson att det är ”geopolitisk dårskap” att vilja kasta ut länder i öst som Polen och Ungern eftersom det skulle undergräva den europeiska civilisationen. Macron tycks inte ha ”förstått innebörden av EU-utvidgningen i början av 2000-talet”, skriver Nilsson. ”Att väva in Centraleuropa i det europeiska samarbetet var det enskilt viktigaste bidraget till att säkra freden efter det kalla kriget.”

Ur annat perspektiv lyfter Patrik Engellau dessa tankegångar när han i Det Goda samhället skriver svarsbrev till Macron: ”Du börjar med att försöka skrämmas på ett rätt försåtligt sätt. Europa har aldrig varit i lika stor fara, skriver du. Va? Har du glömt kalla kriget när kärnvapen stod riktade mot varandra på var sin sida om järnridån?” Engellau påminner också om alla de europeiska länder som då led under kommunistiskt förtryck.

Hans idéer hotar EU-samarbetet

Inte heller Göteborgs-Posten är imponerade av den franske presidentens valbudskap. ”Hans offensiva idéer om ökad överstatlighet hotar snarare de värden som samarbetet ska värna”, skriver Håkan Boström.

”Man bör ha klart för sig att detta inte är något liberalt program. Att lagstifta mot ’falska nyheter’ är i grunden en auktoritär idé. . . Kanske är det talande för bristen på självinsikt, eller dubbelmoralen om man så vill, hos delar av den europeiska politiska eliten, och då i synnerhet den franska.”