Sveriges Television tillåter att journalist framträder i slöja, vilket väcker frågor om klädpolicy hos public service. Ska personliga politiska eller religiösa hållningar framhävas av journalister i sin yrkesroll?

Det är i flera reportage för SVT:s Stockholmsnyheterna som Cheyma Moufid framträder som journalist i slöja.

SVT skriver på sin hemsida att man när det gäller ”programledare i nyhetssändningar vill undvika symboler – alla typer av symboler – religiösa eller andra. Eftersom TV är ett bildmedium och bilden är informationsbärare ska programledare i samhälls- och nyhetsprogram inte bära klädsel som drar uppmärksamhet från programinnehållet eller kan uppfattas som ett ställningstagande.” 

Flera har ifrågasatt SVT:s agerande när man nu låter en i högsta grad synlig reporter bära slöja.

Förtroendefråga för medierna

Samtiden har frågat Aron Emilsson, kulturpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna. Vad tycker du om detta?

– Ja, just nu rasar kritik och frågor angående SVT:s klädpolicy för nyhetsuppläsare, programledare och reportrar. En fråga för i första hand SVT att besvara. Däremot kan vi som beslutsfattare konstatera att public service har ett stort ansvar i att genom klädsel, attribut och framträdande inge förtroende, trovärdighet och ett representativt intryck i de informationsbärande medier de förmedlar inom ramen för sändningstillståndet.

– SVT uttrycker själva att klädsel som är uppseendeväckande och drar uppmärksamhet från programinnehållet ska undvikas. Det gäller i mångas ögon religiös klädsel såsom slöja eller annat som i folks ögon bryter mot svenska normer och värderingar och förknippas med kvinnoförtryck och dåtid.

– Public service är i allmänhet duktiga på att spegla och uppmärksamma de senaste decenniernas jämställdhetskamp och kvinnors strävanden för frihet och individuell frigörelse. Här behöver man vara konsekvent såväl framför som bakom kameran och därmed lyhörd mot de frågor som ställs och svara på den kritik som allmänheten för fram.

– Jag utgår från att det ligger i allas intresse att reflektera över hur man bäst uppnår sammanhållning och tillit mellan medborgare och medier i såväl denna som andra frågor, säger Emilsson.

*

Not: Tidigare fanns uppgifter här i artikeln som visat sig felaktiga och nu är raderade.