Sverigedemokraterna begär att EU:s Copyrightdirektiv tas upp på muntligt sammanträde med EU-nämnden

Inför Europeiska rådets antagande av Copyrightdirektivet förväntas Sveriges position beslutas på ett skriftligt samråd med riksdagens EU-nämnd under början av april. Sverigedemokraterna begär nu att frågan tas upp på ett ordinarie muntligt sammanträde med EU-nämnden.

Om ytterligare två ledamöter stöder Sverigedemokraternas begäran kommer ärendet upp på ett ordinarie möte med EU-nämnden.

– Sverigedemokraterna kommer att kräva att regeringen ändrar sin position och säger nej till copyrightdirektivet, säger riksdagsman Martin Kinnunen, gruppledare för Sverigedemokraterna i EU-nämnden, till Samtiden.

– Det är vår förhoppning att vi också ska få stöd för att frågan ska avhandlas på ett muntligt sammanträde i riksdagen och inte skriftligt bakom datorskärmarna.

Få EU-frågor har engagerat så som införandet av Copyrightdirektivets artiklar 11 och 13, som i grunden hotar friheten på internet. Kinnunen menar att det vore önskvärt att frågan i skarpt läge behandlas muntligen i EU-nämnden så att regeringen och partierna tydligt får deklarera sina positioner.