Riksdagen är oförmögen att åtala och straffa IS-terrorister. Därför har Staffanstorps kommun fattat beslut om att inte ge hjälp i någon form till personer som agerat mot vårt fria samhälle.

Det var under kommunstyrelsen på onsdagskvällen som principbeslut fattades i Staffanstorp.

”Den som deltagit i, eller understött, terrorism, t.ex. återvändande IS-terrorister, är inte välkomna till Staffanstorps kommun.”

Kommunen ska med beslutet prioritera kommuninvånarnas trygghet och säkerhet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt samtliga nämnder och styrelser ”att utarbeta direktiv som förhindrar att Staffanstorps kommuns ekonomiska och personella resurser tas i anspråk” för ”återvändande IS-terrorister eller andra som deltagit i eller stött terrorism.”