Nu vill alla partier framstå som hårda mot IS-terrorister, även om de under många år röstat ner SD-förslag om skärpta lagar.

I riksdagens debatt på tisdagen om de återvändande IS-terroristerna var Adam Marttinen (SD) skoningslös mot de svenska regeringarnas senfärdighet.

– Till följd av att regeringen knappt har lyft ett finger för att i god tid säkerställa att återvändarna kan lagföras, är vi i dag det enda EU-landet som saknar lagstiftning där samröre med terrororganisationer är kriminaliserat. Dagen innan terrordådet på Drottninggatan minns vi hur regeringspartierna valde att aktivt rösta nej till att ändra detta och av den anledningen har ingen av de omkring 150 terrorsympatisörer som återvänt kunnat dömas i svensk domstol, sa Marttinen. 

– Terroristerna vandrar fritt på våra gator och några har visat sig fortsätta sprida extremism och syssla med kriminalitet.

– Det hade inte behövt vara så. Hade man lyssnat på Sverigedemokraterna, som redan 2013 föreslagit flertalet tuffa åtgärder mot terrorism, hade myndigheterna haft en möjlighet att hantera den inte alls särskilt oförutsägbara situationen. Istället har vi sett hur S, MP och V inte lagt ett enda förslag på området innan 2015, tvärtom har de konsekvent valt att bestrida nödvändiga förslag som landat på riksdagens bord. 

Retroaktivt förbud

Adam Marttinen ville se uppslutning bakom Sverigedemokraternas förslag om att utkräva straffansvar genom retroaktiv lagstiftning om kriminaliserat deltagande i terrororganisation som Islamiska staten.

– Samtliga som valt att resa och ansluta sig till IS har vetat exakt vilken organisation de har anslutit sig till.

Riksdagen har enligt grundlagen möjlighet att i speciella fall som detta införa retroaktiv lagstiftning. Andra möjligheter att ställa våldsverkarna till ansvar tycks inte finnas, eftersom regeringarna agerat så senfärdigt. Alternativet kan därmed vara att upp till 300 IS-terrorister som kan misstänkas för att ha genomfört bestialiska våldsbrott fortsatt kan förbli på fri fot i Sverige.

*

Läs hela protokollet.