I norska Aftenposten rapporteras hur stora skillnaderna är mellan hur Islamiska statens förkämpar bemöts i Norge jämfört med hur det är i Sverige.

Tidningen summerar: alla IS-anhängare, också kvinnor, som sympatiserar med IS i Norge eller återvänder till Norge från IS-kalifatet får räkna med att bära straffansvar, ingen som sympatiserar med IS i Sverige behöver räkna med straffansvar.

Se artiklarna:

”I Sverige och Norge är praxis och lagstiftning kring dem som återvänder från IS-regimen som natt och dag”, skriver Aftenposten.

– Ingen av kvinnorna som återvänder till Sverige kommer att ställas till ansvar för deltagande i IS, eftersom det inte finns några lagar i Sverige som förbjuder deltagande i en terrororganisation, säger svenske terrorexperten Magnus Ranstorp till tidningen.

Till skillnad från svenska tidningar rapporterar norska den nakna sanningen om Sverige: ”Ingen av de 150 IS-anhängare som redan återvänt till Sverige har blivit åtalade eller dömda för sitt IS-deltagande.”

Många kan vara farliga

Ranstorp citeras i Norge när han konstaterar att både kvinnor och män som återvänder från IS-regimen kan utgöra en stor risk för det svenska samhället. Även om det så kallade IS-kalifatet ligger i ruiner är många av kvinnorna fortsatt lojala med IS.

– Många av dem som återvänder kan vara farliga. De utgör en mycket stor risk för samhället, säger Ranstorp.

Han påminner om de två som rest från Sverige, Mohamed Belkaid och Osama Krayem, senare deltog i de blodiga terrorattackerna i Paris och Bryssel.

Sverige långt efter Norge

Tidningen konstaterar också att Sverige först i augusti 2019 kommer att få ett förbud mot deltagande i terrororganisation. Det är sex år efter Norge, där 11 domar fallit för IS-medverkan, och då man bestraffat allt från deltagande, materiellt och ekonomiskt stöd till rekrytering.

I den senaste domen fick en somalisk kvinna 10 år och 9 månaders fängelse för att ha stöttat Islamiska staten, även om hon inte varit i Syrien.

– Norge är det land i Norden som har de strängaste straffpåföljderna när det gäller deltagande i IS, säger Ranstorp.