Forskning visar att HPV-vaccin för pojkar leder till färre cancerfall. Sjukvårdspolitiker i Västra Götaland uppmanar regionen att inte invänta nationella riktlinjer utan snarast införa vaccin även för pojkar.

– Vi kan i dag både höra och läsa om att antalet personer som drabbas av svalgcancer ökar i Sverige. Detta är en cancerform som orsakas av det så kallade HPV (Humant papillomvirus). Detta är ett virus som också orsakar flera andra cancerformer, säger regionrådet Håkan Lösnitz (SD)
och regionledamot Magnus Harjapää (SD).

I dag ingår det en vaccination mot HPV 16 och 18 i det allmänna barnvaccinationsprogrammet och alla flickor i åldrarna 10–12 år vaccineras kostnadsfritt. Utöver detta blir alla kvinnor mellan 23–64 år inbjudna till cellprovskontroller i förebyggande syfte. 

Fler cancerfall skulle kunna förebyggas om också pojkar fick detta vaccin.
Folkhälsomyndigheten har i rapport rekommenderat detta till regeringen.

Sverigedemokraternas vill omgående införa vaccination också för pojkar, eftersom det inte finns någon anledning att invänta några nationella riktlinjer eller pengar för en så viktig och angelägen fråga.