SE INTERVJU. Nästa månad tillträder Henrik Vinge som ny vice gruppledare för Sverigedemokraterna i riksdagen. Samtiden har träffat honom.

Vad ser du som viktiga frågor att utveckla framöver?

– Ur ett strategiskt perspektiv är miljöfrågorna ett område som SD behöver bygga trovärdighet i. Det är en fråga som traditionellt inte förknippats med oss, utan med vänstern. Vi behöver bryta den bilden. Det är klart att det kan finnas en trovärdig konservativ miljöpolitik. En miljöpolitik som utgår från den egna närmiljön, kärleken till det egna hemmet. Vi behöver väcka det patoset i den konservativa sfären. Intresset finns där, men vi kan göra mer.

– Många av de rörelser som idag är aktiva i miljöfrågor var från början grundade av konservativa.

Unik chans att förändra EU

Närmast ligger nu en valrörelse till Europaparlamentet. Henrik Vinge ser stor potential att för första gången påverka EU i konservativ riktning och föra tillbaka beslut till medlemsländerna.

– Konservativa partier över hela Europa kan gå framåt i EU-valet i maj. Vi har en unik och historisk chans att förändra EU inifrån. Vi kan på riktigt få en annan inriktning på den här unionen. Det är en hisnande tanke, som inte är omöjlig.

Kris inom polisen medan våldet ökar

När intervjun spelas in har just ett mord inträffat på Älvsjö pendeltågsstation i Stockholm. Hundratals personer på väg till eller från båtmässan blev vittne till det som beskrevs som en avrättning. Henrik Vinge ser flera orsaker till den skrämmande utvecklingen.

– Vi har sett hur våldet på gator och torg har ökat. Det här är en fråga som är kopplad till invandringen, det kommer man inte ifrån. Våra grannländer har inte de här problemen. De är tätt förknippade med utanförskapsområden. Gärningsmännen är i stor utsträckning födda eller har rötterna utanför Europa.

– Men det är också relaterat till att vi har en kris inom svensk polis. Vi har alldeles för få poliser. Och de poliser vi har saknar ibland tillräckliga befogenheter att verka. Man tvingas använda det man kallar defensiv taktik. Man ska kliva undan och inte provocera. Men vi har inte fått gehör förändring, även om vissa partier successivt närmat sig oss. Men det finns en ängslighet kring det och överdriven försiktighet.

– Jag märker i justitieutskottet kan vi ofta landa i någon slags gemensam slutsats med M och KD, även om vi kanske skulle vilja gå ännu längre.

Svensk senfärdighet i terrorlagstiftning

En annan aktuell fråga är hur Sverige ska ta igen att riksdag och regering inte har agerat handlingskraftigt i frågor om IS-anhängare. Vinge är starkt kritisk till att Sverige ligger långt efter andra länder i bekämpningen av terrorverksamhet.

– Det är skrämmande att Sverige fortfarande inte fått till lagstiftning om terroråtervändare. Omkring 150 är redan tillbaka och vi har inte lagstiftning att straffa dem. De går nu fria. Hade man antagit de förslag som vi la för flera år sedan hade det här inte behövt bli akut problem.